onsdag 31 december 2008

Flugfiske på vintern.
Norrsken i Alaska, kan vara riktiga fyrverkerier.

Vithövdad örn från Alaska.

Ledare: Hög tid för oro.Ledare: Hög tid för oro
Travarna av lax och sill på det klassiska julbordet borde vara nog för att rendera julen omdömet "fiskens högtid". (För människan naturligtvis, som får äta, inte för fisken som blir äten.)
Det fina med fisk är att det är både nyttigt och gott. Även om vi äter för mycket av det mesta på jul kan vi mildra vårt samvete med att fiskfettet vi proppar i oss i alla fall är av den välgörande sorten (gör oss till och med smartare sägs det), som vi knappt kan äta för mycket av. Fiskälskare bör alltså av både hälso- och njutningsskäl måna om fiskens plats på framtida julbord.

Säkert oroar sig en del av dem. De senaste årens diskussioner om fisket har ju främst handlat om utfiskning och utrotningshot. Men hur orolig bör man egentligen vara?
När det gäller just laxen och sillen blir svaret: inte särskilt. Dessa fisksorter finns det fortfarande gott om i haven, än så länge. Värre är det för ålen, en annan julfavorit. Den betraktas som så starkt hotad att EU nu tänker ge den en egen återhämtningsplan. Torsken ska vi inte ens tala om. Dess svåra situation har det larmats om länge. Som alltid, men i synnerhet när det gäller fisket, beror dock allt på vem man frågar.

I Kalix Älvdal har fiskerättsägare gått ihop och klagat på Fiskeriverkets förväntningar om laxbeståndet i Kalix älv (NSD 22/12). Enligt verket kommer ökningen av uppvandrad vildlax att bli 37 procent nästa år och 66 procent 2010. Inte realistiskt anser Kalix-gruppen, som tror att yrkesfiskets fångster underskattats av Fiskeriverket. Gruppen ser stora fångster för yrkesfisket som ett hot mot fisketurismen i älvsystemet.
I torskdebatten, ett annat exempel, har miljörörelser och forskare larmat om tomma hav medan många fiskare framhärdat i uppfattningen att det aldrig funnits så mycket fisk.
Och så där brukar det se ut. Forskare säger en sak, Fiskeriverket en annan och fiskare en tredje (skiljer man ut yrkesfiskare och sportfiskare blir det ännu en grupp att räkna med i debatten).

En sak är dock säker. Dagens fiskepolitik är inte hållbar, på något sätt.
Alltför mycket tyder på att fiskebestånden på en del platser i europeiska vatten börjat komma farligt nära gränsen för kollaps. Politikernas reaktion är tvetydig. I fredags beslutade EU:s jordbruks- och fiskeriministrar att sänka torskkvoten i Kattegatt med 25 procent. Samtidigt fortsätter samma ministrar att pumpa in subventionspengar i en alltför stor europeisk fiskeflotta med alltför dålig lönsamhet. Så länge det sker kommer fisketrycket, legalt och illegalt, att hållas uppe. Och den kortsiktiga, oekonomiska förvaltningen av Europas fiskevatten att fortsätta.
Någon god framtid för fisken kan vi därför inte se fram emot. Inte så länge EU:s fiskepolitik förblir rutten och skämd.

Sportfiskarna Jo-anmäler Länstyrelsen.

Sportfiskarna JO-anmäler Länsstyrelsen i Dalarna?
Energijätten Fortum har utan tillstånd påbörjat en återuppbyggnad av dammen vid Stackmora i Oreälven. Trots att Fortums agerande är olagligt enligt Kammarkollegiet och hotar stora miljövärden agerar inte Länsstyrelsen. Sportfiskarna överväger att JO-anmäla Länsstyrelsen om den inte uppfyller sin plikt som tillståndsmyndighet.Stackmoradammen uppfördes utan tillstånd runt år 1860. Fortum har i domstol försökt upphäva Oreälvens skydd enligt Miljöbalken och lagligförklara den svartbyggda dammen.

Både Miljödomstolen och Miljööverdomstolen gick dock helt emot och avslog Fortums ansökan. En dom som Högsta domstolen nyligen fastställde.- Att Fortum bygger dammen utan tillstånd är anmärkningsvärt. Att länsstyrelsen sitter med armarna i kors och ser på när Fortum olagligen förstör värdefull natur och ett populärt fiskevatten är än mer anmärkningsvärt, säger Stefan Nyström, generalsekreterare i Sportfiskarna.Sportfiskarna kritiserar i ett brev till länsstyrelsen dess agerande i skarpa ordalag. Sportfiskarna menar att en återuppbyggnad av dammen motverkar av riksdagen beslutade miljömål och EU:s vattendirektiv. Sportfiskarna kräver att länsstyrelsen snarast förelägger Fortum att avbryta den pågående reparationen samt att ta bort redan utförda åtgärder vid Stackmoradammen.- Om Länsstyrelsen inte tar sitt ansvar som tillsynsmyndighet överväger vi att JO-anmäla Länsstyrelsens agerande, avslutar Stefan Nyström

onsdag 17 december 2008

LAXFISKELUFFAREN ÖNSKAR ALLA


EN RIKTIGT GOD-JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Byske och Åbyälvar Källa:Norran.


Allt fler laxar i Byske och Åby älvar
Byske Laxräkningen i Byske och Åby visar på att allt fler laxar tar sig in i älvarna. 2008 blev ett rekordår.
Relaterade länkar Mera info på Laxcenters hemsida Både Byskeälven och Åbyälven har slagit nya rekord i laxuppvandring, rapporterar Skellefteå kommun.
Under årets laxuppgång passerade 3 409 laxar förbi Fällfors, Byskeälven.
Tidigare rekord för Byskeälven var från år 1996 då 2 691 laxar passerade.
I Åbyälven passerade 221 laxar under 2008 (preliminära siffror). Tidigare rekord i Åbyälven var från år 2001 då 112 laxar passerade Hednäs.
Detta är ett mycket positiv tecken och sannolikt en effekt av nya restriktioner vid fiske efter lax i Östersjön. Vi förväntar oss en minst lika bra uppvandring även nästa säsong, skriver kommunen i ett nyhetsbrev.

Mörrumsån.Källa Sveaskog.Säsongsavslutningen vid Mörrums Kronolaxfiske visar att Mörrumsån fångstmässigt hittat tillbaka till fornstora dagar.
Den ökade tillgången på fisk kan knytas samman med de senaste årens satsning på olika fiskevårdande åtgärder. Varje år kommer cirka 250 000 besökare och 10 000 sportfiskare till Mörrumsån. Hälften kommer från utlandet.
Årets största lax vägde 19,86 kilo och fångades av Francesco Fedeli, Italien.(bilden.)

lördag 29 november 2008

The 'Cascade'


Hook : Ken Sawada Double 6, 8 & 10
Tail : Hot Orange Bucktail and Yellow bucktail with 4 strands Pearl Micro Flash
Body - rear half : Flat Silver Tinsel
Body - front half : Black Floss
Rib : Silver Oval, fairly fine
Wing : Black squirrel tail with 4 strands Pearl Micro Flash over
Collar : Yellow and Hot orange hackle wound together, long in fibre
Head : Black

Kola Vulcan.


Hook : Ken Sawada Double 6 . 8 . 10
Tag : Oval gold tinsel
Tail : GP crest & teal
Butt : Red ostrich herl
Body : Ice blue Lagartun (or Kreinik) flat braid
Body Hackle : Ice blue cock hackle
Rib : Oval gold tinsel
Wing : 2 strands pearl flashabou, blue arctic fox, blue and silver holo, silver angel hair, red artic fox, burgundy and peacock angel hair, black arctic fox, 4 strands peack herl, teal overall.
Hackle : Natural black cock
Cheeks : Jungle cock
Head : Black

Trelleborgs Kommun


Fångad av en fluga
Ett föredrag på Rotary – det kan leda till en utställning på Trelleborgs Museum… När trelleborgaren Per Göran Jönsson talade om ett av sina stora intressen, flugfiske, på ett lunchmöte satt museichefen Ingela Jacobsson i publiken. Hon tände genast på idén att göra en utställning kring denna manliga pysseliver. På lördag är det vernissage på utställningen ”Fångad av en fluga”. Den dubbelbottnade titeln berättar om en hobby som kan ta sig många uttryck, en del av dem i form av vackra men ack så dödliga konstverk…

Flugfiske är uppenbarligen en hobby som har förmågan att fånga sina utövare. Per Göran Jönsson eller PeGe som han kallas, berättar entusiastiskt om konsten att knyta en fluga, göra sitt eget spö av bambu och utöva flugfiskets ädla konst. PeGe får till och med företeelsen att stå nyårsdag ute i havet och fiska öring som fullt naturligt…
På vernissagen på lördag klockan 13 medverkar Kompostitorkestern från Kulturskolan, inviger gör Per Göran Jönsson och kulturchefen Jörgen Flink, Werner Breski och Urban Ahlström binder flugor och Christer Appelgren visar hur man kastar rätt med en dylik.
Utställningen varar fram till den första mars nästa år och det kommer att hända en hel del under tiden. Under många av helgerna kommer medlemmar från Föreningen Flugfiskarna att visa hur man binder flugor. Söndagen 18 januari kommer Johan Klingberg att hålla föredrag om flugbindning som hantverk. Att flugorna också kan vara konstverk visar flera av alstren på utställningen, några gäddrag ärr så vackra att man utan vidare skulle vilja pryda julgranen med dem!

lördag 1 november 2008

Källa Piteå Tidning


Instängda laxar vid Sikfors upprör SIKFORS Instängda laxar vid Sikfors kraftstation engagerar PT:s läsare. Varje år vid den här tiden får Ture Johansson på Vattenfall Service Nord påstötningar om de stackars fiskar som trängs i en sölja omedelbart nedströms kraftverksdammen och inte kan ta sig ut.
- Under perioden 15 maj-15 oktober är man enligt en vattendom skyldig att köra spill (så kallad minimitappning) med 15 kubikmeter per sekund och det görs samtidigt som vi har laxtrappan öppen. Efter den 15 oktober stänger man spillet helt. Då kör vi trappan en vecka till för att försöka få upp de sista laxarna och havsöringarna, förklarar Ture Johansson tålmodigt.Veckan därpå går man in och nätfiskar 1-2 gånger och den fisk som då fångas transporteras och släpps ut nedanför turbinutloppet. Men man får inte upp all fisk, i år fångades 20-25 fiskar på nät.Överlever- Det finns alltid kvar fisk där i höljan, men det läcker hela tiden vatten, så de dör inte trots att det fryser till. Och fisken äter ju inte under vintern. Vad som kan hända är att en del fiskar blir svampiga, men det är inget speciellt för Pite älv och Sikfors.Ture Johansson på Vattenfall Service Nord, som är Sikfors kraftstations underhållsentreprenör, pratar av naturliga skäl hellre om det stora antalet fiskar som faktiskt passerar genom den 115 meter långa trappan och vidare uppför älven.Med hjälp av en elektronisk kontrollenhet och undervattenskamera som monterades i fisktrappan år 2001 räknas och filmas varenda fisk som passerar. Och siffrorna över fiskuppgången visar att laxtrappan fungerar samt att framför allt havsöringen ökar i antal.Positiv trendUnder 2008 har 437 öringar och 723 laxar, alltså sammanlagt 1 160 fiskar, tagit sig uppför trappan vid Sikfors kraftstation. Den tätaste trafiken uppmättes under vecka 32 och 33. Under vecka 32 passerade 133 laxar och 71 öringar.Rekordnoteringen är från år 2004, då totalt 1 871 fiskar tog sig uppför laxtrappan i Sikfors. Men trenden är nu positiv och antalet laxar och havsöringar som passerar trappan ökar för tredje året i rad.Kurt Öberg, fritidsfiskare från Älvsbyn, menar att Skellefteå Kraft, som äger kraftstationen (75 procent) tillsammans med Pite Energi (25 procent), lätt skulle kunna förbättra trappan utan alltför stora kostnader. Han föreslår att laxtrappans kanter förses med skydd av gummimatta som förhindrar att fiskar hoppar galet och hamnar utanför rännan, faller ned på betongen och dör.- Jag känner en som var ner där i somras och såg sex stora laxar som låg på sidan och var döda, berättar Kurt Öberg.

onsdag 22 oktober 2008

Källa Njurunda st


Trögt att få in yrkesfiskares fångstrapporterNJURUNDA (ST) 2008-10-22 03:00Endast två av fem yrkesfiskare i Njurunda har lämnat in fångstrapport för årets laxfiskesäsong. Detta trots att rapporten skulle vara inne för flera veckor sedan.– Jag har skickat påminnelse till de andra tre, säger Gun Könberg på länsstyrelsen.

Ljungans yttre fiskevårdsområde gavs det under fångstsäsongen 2008 dispens till 21 laxfällor. De fällorna var fördelade på fem yrkesfiskare som skulle komma in med en fångstrapport senast den 1 oktober 2008. Men hittills har länsstyrelsen endast fått in två rapporter. I fångstrapporterna ska det redovisas hur mycket lax som fångats och det ska dessutom klargöras om det är vild lax eller inte. – På blanketten ska det redovisas om det är fettfeneskuren lax eller inte, säger Gun Könberg. I våras ingick yrkesfiskarna i Ljungans yttre fredningsområde ett avtal med representanter från Nedre Ljungans fiskevårdsområde och Tuna Östra fiskevårdsområde. De har tillsammans betalt yrkesfiskarna cirka 100 000 kronor för att de ska släppa tillbaks de laxar som inte fått fettfenan bortskuren, det vill säga den vilda laxen. Utgången av samarbetet ska också stämmas av med ett möte men det kommer inte att ske än på ett tag. – Vi planerar att ha ett möte i november, säger Kenneth Ottosson från Nedre Ljungans fiskevårdsområde. Han vill dock inte uttala sig om fisket i älven blivit bättre eller sämre sedan avtalet tecknades i våras. Förra året redovisades en fångst på åtta ton lax av yrkesfiskarna. Men hur mycket statistiken visar på i år kan man alltså inte redovisa ännu eftersom alla fångstrapporter inte kommit in. Och några delrapporter lämnar inte länsstyrelsen ut. – Vi lämnar inte ut enskild statistik utan vi måste slå ihop det hela, säger Gun Könberg.

fredag 17 oktober 2008


Källa Länstyrelsen.

Samlade insatser räddar havsöringen

Pressmeddelande
Samlade insatser räddar havsöringen
Mycket tyder på att länsstyrelsens fiskevårdsstrategi är på väg att rädda den utrotningshotade, vilda havsöringen i Piteälven. Det visar statistiken för fiskuppgången vid Sikfors kraftstation. Antalet uppvandrande havsöringar har tiofaldigats under 2000-talet.

Bottenvikens stammar av havsöring är i mycket dåligt skick och bedöms vara utrotningshotade av det internationella havsforskningsrådet. Sedan slutet av 1990-talet har havsöringens situation prioriterats i det fiskevårdssarbete som bedrivs i Norrbotten.
För att rädda artens fortlevnad har stora resurser satsats på att restaurera vattendrag, förbättra fiskeregler och genomföra stora informationsinsatser. I Piteälven har Piteälvens ekonomiska förening genomfört Sveriges största restaureringsprojekt. Utanför Piteälvens mynning har man dessutom löst in de flesta fiskeplatserna för laxfällor som tidigare användes av yrkesfiskare.
Länsstyrelsen tolkar resultaten som ett kvitto på att den fiskevårdsstrategi man använder sig av fungerar.
- Vi tror att man måste arbeta med alla delar som berör öringens livscykel. Det hjälper inte att restaurera lekplatser för stora pengar om vi fortsätter att fiska upp öringen innan den är lekmogen. Å andra sidan hjälper det inte att begränsa fisket om inte öringen har någonstans att leka, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen i Norrbotten.
- Nu väntar vi bara på att Fiskeriverket ska se över fiskereglerna även för älvarna och sedan tror jag att vi har en bra utgångspunkt att jobba vidare från i alla våra älvar.
Att följa utvecklingen av ett fiskbestånd som vandrar mellan en stor älv och havet är tekniskt mycket svårt och det är svårt att upptäcka förändringar i utvecklingen. Ett undantag utgör Piteälven där all uppvandrande fisk sedan 1992 räknas i fisktrappan vid Sikfors kraftverk. De senaste åtta åren har ökningen av uppvandrande havsöring varit så tydlig att man nu kan börja dra slutsatser om resultaten av fiskevårdsinsatserna.
- Eftersom det är biologiska system som vi följer så kan den naturliga variationen mellan åren vara stor och det är därför svårt att dra slutsatser, säger Dan Blomkvist.
- Den ökning i uppvandring vi ser nu är emellertid så tydlig och ihållande att vi vågar tro att detta är ett samlat resultat av de åtgärder som gjorts. Man måste dock komma ihåg att ökningen skett från mycket låga nivåer och att det fortfarande rör sig om ganska få fiskar.
Restaureringsarbetena i vattendragen har ibland kritiserats av fiskare som inte längre kunnat fiska från sina favoritplatser på gamla stenarmar och liknande som försvunnit i och med åtgärderna. Den hårdaste kritiken har emellertid kommit från kustfiskare som fått sitt nätfiske begränsat under vår- och höstperioderna. Många kustfiskare menar att det finns gott om havsöring i skärgården och att åtgärderna är onödiga.
På länsstyrelsen har man förståelse för en del av synpunkterna men man menar ändå att syftet med åtgärderna motiverar de inskränkningar som skett.

- Vad många inte förstår är att huvuddelen av den havsöring som idag finns i skärgården är odlad och utsatt fisk vilket är något helt annat än de vilda stammarna som vi försöker rädda. Nätfisket gör ingen skillnad på de olika öringtyperna. Om man är ekonomisk beroende av nätfisket kan man dessutom få dispens från reglerna, säger Dan Blomkvist.

söndag 12 oktober 2008

Källa: Sveriges Radio. Dödligheten

Dödligheten är stor bland laxfiskar som ska passera vattenkraftverk på väg ut till havet. Upp till 45 procent av de vuxna laxarna dör när de försöker ta sig förbi kraftverken Stornorrfors i Umeälven och Sikfors i Piteälven, visar John Ferguson vid Sveriges lantbruksuniversitet i en ny avhandling.
Han har studerat fiskens vandring nedströms fem älvar i Sverige och USA, enligt ett pressmeddelande.
Skador som fisken får, bland annat av turbinbladen, gör att fiskarna både omkommer direkt och skadas så att de dör senare.
Överlevnaden kan dock ökas med hjälp av avledare av olika slag, anser John Ferguson.

Källa:Oskarshamns tidning


Fisketurismen omsätter 2,1 miljarder kronor
Öland 2008-10-09 Uppdaterad 2008-10-09
Enligt en undersökning som Fiskeriverket gjorde under 2007 visade det sig att fisketurismen i Sverige omsätter cirka 2,1 miljarder kronor. Och utövarna är beredda att betala mer. Enligt undersökningen finns ett utrymme för 750 miljoner kronor till.- Den totala omsättningen är 2,1 miljarder och 490 miljoner av de pengarna beräknas komma från direkt fiskebaserad verksamhet. När vi frågade hur mycket mer sportfiskarna var villiga att betala blev det mellan 50-250 kronor per dag. Vilket motsvara cirka 750 miljoner kronor mer om året, säger Stig Thörnqvist som arbetar med fritidsfiskerelaterade frågor på Fiskeriverket.Det är ungefär 1 miljon svenskar som sysslar med fritidsfiske och Stig Thörnqvist tror att det finns utrymme för tillväxt.Är det här något som kommer förändra fiskenäringen i stort? - Frågan kommer ställas om fiskeresurserna förvaltas på rätt sätt och då kommer man ta hänsyn till den här näringen. Men det är sällsynt att de gamla yrkesfiskarna går över till fisketurism. Det har mer med besöksnäringen att göra.

lördag 4 oktober 2008

Kolalander


Dressings
Bottle Tubes : 12mm & 22mm
Body : Bottle tube ribbed and butted red Glo-brite floss no.9 yellow
Wing : Orange DNA holo-fusion, orange arctic fox, orange and yellow DNA holo fusion, bright yellow arctic fox, spring green DNA holo fusion, fluo green arctic fox, spring green DNA holo-fusion and copper angel hair, brown arctic fox, copper angel hair, black arctic fox, black DNA holo-fusion
Hackle : Yellow over insect green
Cheeks : Jungle cock
Head : Black

Källa västerbygden.Det har varit ett bra laxår i Örekilsälven med flera fångade storlaxar och smålaxen har återvänt till älven.På tisdagen den här veckan avslutades laxfisket i Örekilsälven med traditionell korvgrillning vid sammanflödet i Munkedal.

– Det har varit en mycket bra säsong i älven med flera storlaxar, varav den största på 12,5 kilo och glädjande nog har grilsen (små-laxen) kommit tillbaka i älven, säger Martin Dellien vid Örekils-älvens laxfiske.Totalt har det fångats 244 laxar i älven i år. Det ska jämföras med 220 ifjol, som även det ansågs vara ett bra år. 53 laxar har återutsatts, varav en storlax i 14-kilosklassen. Den största laxen som landats i år fångades av Frank Pålsson från Göte-borg på fluga den 22 augusti. Den vägde 12,5 kilo. Fem laxar över tio kilo har landats, under året. En på 11,2 kilo fångade av Mikael Jansson, Kode, 10,3 kilo av Ingemar Alfredsson, Höviksnäs, 10,1 kilo Jan Söderblom, Kungälv och 10,0 kilo Gullvi Fredriksson, Munkedal. Två av dessa fångades på fluga.Idealiskt– Vi har haft ett ganska jämt och bra vattenflöde i älven och det har gynnat laxfisket. I september har det varit idealiska förhållanden, säger Martin Dellien. Om laxen håller ställningarna, är det sämre med öringen. Sju öringar med en snittvikt på 1,67 kilo har fångats och åtta öringar med en snittvikt på 1,5 kilo har återutsatts. – Öringen verkar utkonkurrerad av laxen på lekplatserna och det sätter spår i fångsterna, säger Martin Dellien. Örekilsälven har seglat upp som en av de absoluta toppälvarna för laxfiske på Västkusten. All lax är vild och självreproducerande, vilket är unikt för svenska laxälvar idag. Flera av de berömda hallandsåarna, liksom Säveån och Göta älv är beroende av årliga utsättningar av smolt.Smålaxen tillbakaDet fanns en oro för att grilsen (smålaxen) uteblev förra året och tidigare den här säsongen. Misstanken riktades mot hårt fiske i laxens uppväxtområden i Nordatlanten. Framför allt bedrivs ett hårt fiske efter skarpsill och tobis som är laxens basföda i havet. – I augusti började smålaxen stiga i älven och det avspeglas också i fångsterna med 70 laxar mellan 1,5-2 kilo och 34 stycken mellan 2-3 kilo, säger Martin Dellien. Men det finns fortfarande en oro för smålaxen, som visat sig vara mycket mager. Den 30 september avslutades laxfisket och nu görs en noggrann sammanställning av fångststatistiken. – Det kommer att ta några veckor att sammanställa allt, men vi har haft ett bra år och mellan 1.200-1.500 kortlösare, säger Lars-Åke Winblad, ordförande i Örekilsälvens fiskevårdsområde. Maxantalet är 18 fiskare eller spön i älven varje dag. Men på avslutningsdagen fick 23 fiskare plats.Grillad hjortkorvDet fångades bara två laxar på avslutningsdagen som bjöd på lite sämre väder. Benny Berntsson från Nödinge lyckades med bedriften att fånga en lax på 1,5 kilo på samma sträcka som strax innan fiskats av sonen Thomas. – Det är en extra krydda när man lyckas fånga en lax på en sträcka som tidigare fiskats av en annan fiskare, säger Martin Dellien. Trots regn och dåligt väder var det glada miner när Martin Dellien bjöd på grillad hjortkorv, lättöl och kaffe vid sammanflödet. – Det är tredje året vi har den här typen av avslutning och det är uppskattat bland laxfiskarna, säger Martin Dellien. Nu återstår provfiske på lekområdena uppströms Kärnsjön och fångst av lekfisk som ska transporteras till lekområdena längre upp i Örekilsälven.

måndag 29 september 2008

Källa Sundsvalls Tidning


Fiskefilmare på plats i Ljungan NJURUNDA (ST) 2008-09-27 03:00William Moberg-Faulds, den kände programledaren för tv-programmet Jakt och Fiske i TV4plus, var vid Ljungan igår och spelade in ett fiskeprogram.– Vi fiskar i den kände Njurundasportfiskaren- och konstnären Rolf Smedmans fotspår. Förhoppningsvis ska vi ta en och annan havsöring, säger han.
Det var fullt att sportfiskare nedanför järnvägsbron i Ljungan igår. Många hoppades på en blank havsöring. På plats var också Titan television som spelar in Jakt och Fiske åt TV4plus. Programledaren William Moberg-Faulds var där tillsammans med fem medlemmar från den anrika fiskeklubben Dunkrokens gille, Stockholm, och ett inspelningsteam. Den kände flugfiskaren Rolf Smedman var uppvuxen i Njurunda och fiskade gärna i Ljungan. Han var också medlem i Dunkrokens gille. Därför gör klubben den här fisketuren. Och tv hakar på för att spela in en fiskefilm där man fiskar havsöring i Rolfs hemmavatten. Till våren visas fiskeavsnittet i tv

GRIZZLYGrizzly björn ska man väl inte behöva möta under höstens havsörings fiske:)

fredag 26 september 2008

The 'Editor Ally'
Hook : Salar Silver sizes 5 : 7 : 9
Tail : Black and Bright blue bucktail mixed, plus pearl crystal hair
Body : Flat pearl tinsel over black tying thread varnished.
Rib : Flou yellow mono or braid or yarn
Wing : Few fibres of bright blue bucktail overlaid with black
Collar : Bright Blue cock hackle
Head : Black

Källa Norrbottens-Kuriren


Älvarna fylls upp med laxBODEN.

Fiskevattnet i Luleälven nedströms Bodens kraftstation räknas som en av Sveriges bästa. I år är det extra bra, orsaken är att mer lax än vanligt har vandrat upp från Östersjön.
- Det är bättre än på många år, även öringen har börjat komma nu, berättar Christian Lindgren, ordförande i fiskeklubben Börstingen.
Augustisolen lyste varmt på lördagen och det var inte många som hade sökt sig till fiskevattnet i Boden, där det nu ska vara fullt med lax. En handfull fiskare stod efter stranden, och det gemensamma var att ingen fått någon fisk.
- Jag brukar vara här en gång om året, säger Vejo Keveri, Torneå.
Han skulle hålla på till kvällen och det är då också både fiskarna och fiskarna brukar vakna till. Mitt på dagen är det svårt att flörta med laxarna.
När Kuriren är på plats rörde sig en jättevarelse under ytan mitt på älven. När den gled in mot stranden visade det sig vara en dykare. Närmare bestämt Oleg Soudavnyi, Boden. Han släpade också med sig en stor lila väska.
- Titta, säger han och häller ut drag och flugor av alla de slag. Allt i enda stor röra med massor av trasslad fiskelina.
- Jag kan bara ta upp 19 kilo åt gången, annars kommer jag inte upp till ytan.
Han berättar att han är hobby-dykare och gör det här för att hjälpa Börstingen med att rensa upp så inte de som fiskar ska fastna i det som finns på botten.
- Det är går bra att plocka upp, men det är mycket jobbigt att transportera väskan mot stranden, säger han andfått och berättar att han brukar vara nere cirka en halvtimme åt gången.
Oleg Soudavnyi är också en inbiten fiskare. Det är inte många kvällar han missar att vara vid detta laxvatten.
- Sedan början av juli har jag fått 14 laxar och en öring. Den största laxen var på tio kilo.
Christian Lindgren har fått in många signaler om att det finns mycket lax i år.
- Det är kanonbra, jag fiskar själv och så brukar jag prata med många andra.
DrivgarnEnligt rapporterna har ovanligt mycket lax vandrat upp i de svenska älvarna i sommar. Experterna tror att det är förbudet mot drivgarnsfiske i Östersjön från årsskiftet som gett resultat.
Erling Holmström, fiskeriverket, arbetar i Jockfall i Kalixälven. För en dryg vecka sedan hade 6 371 fiskar passerat trappan. Av dessa är det cirka 100 öringar och resten laxar.
- Vi har mer lax än tidigare år, men jag trodde det skulle vara ännu mer i och med förbudet mot drivgarn, säger han.
Flera faktorer ligger bakom den stora laxvandringen upp i älvarna. Den främsta orsaken är det nämnda förbudet mot drivgarnsfiske.
En annan viktig faktor är att utvandringen av smolt, 15-25 centimeter stora unglaxar, från älvarna till havet har ökat de senaste åren. Dessutom har laxarnas naturliga dödlighet, på grund av näringsbrist eller andra orsaker, minskat under livet i havet.

Roger Larsson Roger.larsson@kuriren.com0921/53093

måndag 22 september 2008

KÄLLA NSP SKRÄP ÖVERALLT.

Skräp överallt - och sämre fiske KIRUNA.
Skräp överallt, toalettpapper i var och varannan buske och ett allt sämre fiske.Nu slår fiskebevakaren Joachim Almgren larm om överexploateringen i Kirunafjällens otillgängliga fiskevatten.- Kvoteringar är det enda sättet att spara något för eftervärlden, säger han.- Det blir någon form av åtgärder redan till nästa år, säger Dan Blomkvist, fiskekonsulent vid länsstyrelsen.
Joachim Almgren har precis varit ute på en inventeringsresa till Laevasjokk, Vällijokk och Rautasälvens övre lopp i Kirunafjällen.Det var ingen uppmuntrande syn han fick se.Han hittade gott om skräp av allehanda slag och det var tätt mellan gamla eldstäder där folk har försökt att bränna både ölburkar och aluminiumfolie. Dasspappret i buskarna vittnar om otaliga toalettbesök.Det stora trycket av fiskare de senaste åren har lett till omfattande nedskräpning och stora campingskador.Det här är ändå otillgängliga marker dit man tar sig med helikoper, vilket bara de verkliga entusiasterna kostar på sig.Armbågs luckaMen även de störs av nedskräpningen och det sämre fisket, och väljer andra fiskevatten i stället.- Det har varit betydligt glesare med fiskare i sommar jämfört med i fjol. Då var det verkligen fiske med armbågs lucka. Länsstyrelsens tillsyningsmän räknade ihop till 72 tält på en tolv kilometer lång sträcka, säger Joachim Almgren.Tendensen är dock att allt fler flyger helikopter och hittar till de bästa platserna. Joachim Almgren förklarar det senare med en ibland obetänksam fiskejournalistik, men även med vissa oeftertänksamma guide- och helikopterföretag.- Företagen vill marknadsföra sig och åker ut med filmteam som talar om exakt var man är. Det som har tagit mig 35 år att lära kan vilken Nisse som helst få reda på genom att se ett inslag på tv.Blogg slår felInternet och otaliga fiskebloggar med diskussionsforum sprider också informationen effektivt.- Det blir en missriktad skrytverkstad när man avslöjar de bästa platserna. Det kan tyckas vara generöst, men det slår helt fel.Effekterna av fisketrycket är, enligt Joachim Almgren, framför allt att de stora fiskarna nästan har försvunnit. Det är de som oftast tas upp, vilket enligt Joachim Almgren är till stor skada.De stora fiskarna har bevisat sig vara snabbväxande och ha överlevnadsgener, och borde därmed få chans att reproducera sig.Kvotering och tillsynJoachim Almgren ser bara en lösning på problemet och det är kvotering och en stark fisketillsyn som ser till att det efterlevs. I praktiken handlar det om att räkna ut hur många fiskedygn beståndet klarar och sedan lotta ut fiskekorten. Detta begränsar även omfattningen av campingskadorna.- Vi måste spara något för eftervärlden. Det är annars lätt att vi överskattar vad naturen reproducerar i dessa karga fjällvatten. Det kan handla om så lite som ett halvt till ett kilo fisk per hektar och år i våra jokkar, säger han.Länsfiskekonsulent Dan Blomkvist säger:- Visst syns det att det är flitigt använda vatten och vi kommer att gå in och göra någon form av förvaltningsåt-gärder för det här området redan till nästa år. Vad det blir kan jag inte uttala mig om i dag. Men det som finns att välja mellan är ju trädaläggning och kvotering, eller så att ha vattnet helt öppet men begränsa dagsfångsten, en så kallad "bag limit" och begränsa vilka redskap man får använda sig av, alltså att göra området till ett flugfiskevatten.
Av Hans Sternlund hans.sternlund@nsd.se 0980-66991

LAXFISKELUFFARENS KOMMENTAR:
Höga Böter ska det vara och att man ej får besöka området på mycket lång tid, fungerar bra i Alaska.(Laxfiskeluffaren) Detta om man grips på bar gärning eller genom dokumentation (bilder etc.)där man kan peka ut brottslingarna.
Föresten vad gör dessa människor i dessa miljöer?

söndag 21 september 2008

MER BILDER PÅ BLOGGEN.

UNDERSÖKNING "SÄGER" FÖLJANDE:

MER BILDER
9 (42%)


NYHETER OM LAX/HAVSÖRING
4 (19%)

ATT FLER KAN LÄGGA IN BILDER/TEXT FRÅN SITT FISKE
1 (4%)

FLUGMÖNSTER
5 (23%)

MER LÄNKAR
0 (0%)
STATUS PÅ LAXÄLVAR
2 (9%)

ROM KORN.

Romkorn från en Laxhona, kanske vi tar någon av dessa Laxar på fluga, om ca. 3-5 år, vem vet.

torsdag 18 september 2008

VITHÖVDAD ÖRN FRÅN ALASKA

Om det är som "kaffesumpen" och "abborrfenan" visar så kommer min dator i morgon, då kan jag köra igång och blogga igen. Ha det gott!.

lördag 6 september 2008

BILDER FRÅN ALASKA
Jag efterlyser bilder från Er som Laxfiskar, naturbilder etc. som jag kan lägga ut på denna blogg har ni bilder texter eller annat intressant som ni vill lägga ut på denna blogg skriv då under detta inlägg så kontaktar jag Er .
Ha det gott.

KÄLLA SR

Lekande lax fångas av tjuvfiskare

KLIPPAN. Med olovliga nät fångas lax och havsöring i omfattande mängder i Rönne å och Bäljaneå vid Klippan. Roland Åkesson, ordförande i Klippans fiskevårds- och sportfiskeförening, är förtvivlad över det storskaliga rovfisket med nät, skriver Helsingborgs Dagblad.— Det är mycket lax just nu och om någon vecka kommer havsöringen. Men utan hjälp är vi maktlösa mot tjuvfiskarna, säger han.Trots att polisen har tagit tjuvfiskare på bar gärning läggs ofta fallen ned i brist på bevis. Det gör Roland Åkesson upprörd.— Inte nog med att de går fria. De får tillbaks sin utrustning också. Vi har lagt ned miljontals kronor på att skapa lekbottnar och så får andra förstöra utan att samhället ingriper, säger han.

onsdag 3 september 2008

Anders.P MED SIN 12 KILOS ORKLA LAX


Anders drillade Laxen i svår terräng med stenskravel och höga slänter, med det gick bra som vi kan se trots
detta.

tisdag 2 september 2008

PGA DATOR HAVERI

Kan jag ej uppdatera bloggen dagligen. Men jag kommer att underhålla bloggen så gott det går tills min dator är ok.

Ha det gott:)

måndag 25 augusti 2008

12 KILOS LAX TAGEN AV ANDERS.P.

1 timme tog det innan Anders.P kunde landa Laxen som vägde 12 kilo, och det i älven Orkla, Laxen tog en liten tubfluga (koppar.) man kunde se bit skador på laxen, andra agressiva laxar som har åstakommit skadorna, berättar Anders. Kommer bilder inom kort, från Anders.

fredag 22 augusti 2008

ANDERS.P FISKAR I ORKLA.

Väntar på rapport där ifrån, tydligen har han fått en "larre" på över 10 kilo, väntar på bilder etc. Grattis Anders.

tisdag 19 augusti 2008

MC STEEN RULLE (SVENSK RULLE.)


KÄLLA SRHavsöringen, i Västerbottens- och Norrbottens älvar och åar är hotad. I Vindelälven hade exempelvis endast 32 havsöringar passerat vid Stornorrfors kraftstation i söndags.
Daniel Holmqvist från Vindelälvens Fiskeråd är orolig är.
Men problemet gäller inte bara Vindelälven, säger Daniel Holmqvist. En rundringning visar att det totalt, i alla älvar och åar längs Västerbottens- och Norrbottenskusten, som har någon form av fiskräknare, troligtvis inte har passerat fler än 600 havsöringar under sommaren i Pite, Lögde, Kalix, Åby och Byskeälven, och åar som Rickle- och Sävarån.


Orsaken till problemet är mänsklig påverkan. Ett par exempel är flottningen och överexploatering i älv och hav, men förbättringar pågår.
I Stornorrfors ska till exempel en ny laxtrappa tas i bruk med en så kallad smoltavledare, och en internationell expertgrupp ska, inom ett par år, kolla på området och sedan föreslå åtgärder.
Tills dess kan öringfiskaren också stå för en insats genom att bara ta upp fisk som håller måttet och inte ta mer fisk än vad man kan äta för studen säger Daniel Holmqvist.

lördag 16 augusti 2008

KÄLLA FISKELUST

Bästa övernattningen för en laxflugfiskeluffare så är det absolut en Volvo V70 med tonade rutor samt en liten takbox som gäller. Fäll ner bakre säten och in med en madrass...! så sover en riktig laxluffare! du köper även en anslutningsbar kylbox samt en bilspöhållare typ VacRac. Du har plats för dig själv, mat, fiskegrejor & kläder. Fångad lax får du antingen återutsätta, spisa på plats eller låta någon bonne (om man är i norge) vara så vänlig att låta en låna hans frys eller om man är i tex mörrum frysa in den på kontoret. Duscha/bada kan du göra max var 14:e dag, i ån, hos en kompis eller så får du knacka dörr och fråga nån. Busenkelt!

ThigtLines mina laxflugfiskevänner!

HÄRLIG BILD FRÅN SVUNNA TIDER.

Salmo salar, 61 pound(27,7 kilo). Flyfishing by Lord John James Dalrymple(left) from England in The River Driva, Norway. Date: July 12, 1938.

onsdag 13 augusti 2008

KÄLLA: LÄNSTYRELSEN GÄVLEBORG

Laxen hittar åter upp i Testeboån2008-08-13

Under många år har man utfört olika åtgärder för att få tillbaka laxen till Testeboån. Resultaten har varit magera och ytterst få laxar har fångats i fiskfällan vid Strömsbro. Från och med 1 juni i år har kraftverket vid Strömsbro varit avstängt för att vattnet ska rinna i den gamla åfåran. Förhoppningen med detta var att fiskar som lax och öring lättare skulle kunna hitta en väg upp i ån för att leka och fortplanta sig. Resultatet av denna åtgärd börjar nu visa sig då flera laxar fångats i fiskfällan vid Strömsbro.

Bernt Moberg lyfter försiktigt över en av årets laxar som fångats i fiskfällan vid Strömsbro.
Ett naturvårdsavtal slöts tidigare i år mellan Länsstyrelsen och ägaren av Strömsbro kraftverk. Avtalet gällde att låta Testeboåns vatten rinna i den gamla å fåran bredvid kraftverket mellan tiden den 1 juni och 31 oktober. Målet var att fiskar som lax, öring och ål lättare skulle hitta upp till passagen genom fiskfällan om huvuddelen av vattnet rann i den gamla å fåran, istället för som tidigare genom kraftverket. I år var det första gången man provade denna åtgärd och resultatet har inte låtit vänta på sig. Under drygt en vecka har 28 laxar och 9 havsöringar fångats i fiskfällan, där de räknas, artbestäms och sedan släpps vidare. Årets största laxar har varit en hanne på 15 kg, en hona på 12 kg och två hannar på 8 kg vardera. Laxarna har nu stora möjligheter att kunna vandra vidare upp i ån och hitta lekplatser. Årets fiskar kan vara början på ett livskraftigt bestånd av vild lax i Testeboån.
Huvuddelen av vattnet i Testeboån rinner åter i den gamla å fåran förbi kraftstationen.
Man har arbetat med att få tillbaka laxen till Testeboån under många år utan någon större framgång. Stora insatser har gjorts för att återställa ån efter flottningen genom att lägga tillbaks sten i å fåran och iordningställa gamla lekbottnar. Man har också jobbat med att sätta ut rom och laxyngel i ån. Den sista viktiga pusselbiten för att få tillbaka laxen verkar dock vara att låta huvuddelen av vattnet rinna i den gamla å fåran vid Strömsbro. Då lockas inte laxen att ställa sig nedanför kraftverket där normalt större delen av vattnet rinner utan fisken följer huvudfåran förbi kraftverket.

Hur stort antalet laxar och öringar som vandrar upp i ån blir i år är det för tidigt att säga något om. Fler laxar väntas dock vandra upp i ån under kommande veckor och för öringarna kulminerar lekvandringen längre fram under hösten.
Det är fler arter än lax och öring som påverkas positivt av att vattnet nu rinner i huvudfåran, bland annat flodnejonöga och den starkt hotade ålen. På sikt kommer också flodpärlmusslan att gynnas då den är beroende av lax och öring för sin fortplantning.
Länsstyrelsen, kraftverksägaren och Naturvårdsverket arbetar nu tillsammans med att komma fram till en lösning som bäst kan passa Testeboåns djurliv och deras framtid.

fredag 8 augusti 2008

Havsörings säsongen kommer smygande.

Jag känner suget efter att lägga ut flugan i älven, Havsörings säsongen startar i och med hösten, temp och vattenstånd styr mitt fiske efterH-öring. Kommer att besöka Ljungan denna gång, ska bli ett stort nöje att lägga ut flugan i denna älv. (Sätter in några "mysbilder" som jag gillar skarpt:)

torsdag 7 augusti 2008

POSITIV BYSKE GRAF

Se "gapet" röda linjen och medel linjen fin trend, ingen lågkonjunktur här heller.
Såg på Aftonbladets nyhets webb, Kalix älven Lax på 142 cm uppskattad vikt 35-40 kilo passerade laxtrappan fin film på laxen på webben.

onsdag 6 augusti 2008

LAX PÅ 19.1 KILO KÄLLA AURA AVIS


Tok kjempelaks på 19,1 kilo
Det var en blidspent men sliten svenske som tok imot Aura Avis på Hjelle tirsdag formiddag. Sliten, både på grunn av kampen med Drivas konge og litt for mange konjakker etter å ha feiret fangsten.
Av Jan Ødegård
Publisert 05.08.2008 - 21:35

HJELLE: – Det var jobbigt, sier fiskeren sjøl.
Birger Magnusson fisket på Øyaflønet i Hjelle elv da utysket beit på flua i halv ti-tida mandag kveld.
– Den tok forsiktig, sier Magnusson.
Men da fisken merket motstand, ble det fart på den. Fisken sto ute i djuphølen, lot strømmen jobbe for seg og bød på en skikkelig kamp.
– Jeg hadde ingen sjanse til å holde igjen.
Kameraten fisket intetanende lenger oppe i elva, men da Magnusson forsvant rundt svingen og ble borte i 40 minutter, fant han ut at han måtte nedover for å se hvordan det sto til. Da han nærmet seg, hørte han ropene om hjelp.
Stanga knakk
Enda tok det et kvarter før fisken var på land. Det var vanskelige landingsforhold, og Magnusson måtte rygge bakover i småskogen. Under seansen da fisken ble berget, knakk fluestanga. Mitt fel, sier Magnusson.
Men knekt stang var ok når belønningen ble som den ble. Laksen ble veid til hele 19,1 kilo. Lengda 126,5 centimeter og livmålet 63 centimeter. Fisken var i begynnende gytedrakt og har tydeligvis stått ei stund i elva. Kanskje var den av de første storlaksene som gikk på elva i mai. Vekta må i alle fall ha vært over 20 kilo da laksen forlot sjøen.
Dette var årets første fangst for de svenske fiskekameratene, som kom til Driva lørdag. De skal fiske fram til helga, men det er ytterst tvilsomt om noen kan gjøre Magnusson rangen stridig som fiskekongen.
Feiret med konjakk
Det ble for øvrig lite fisking etter at storlaksen var på land.
– Det ble en konjakk, sier Magnusson. Många, erter kameratene.
Det er tredje året Magnusson og hans fiskekompiser har fisket i Driva. Første året var de på Flatvad, de to siste årene hos Evy og Gunnar Forseth på Hjelle.
– Det er første gang jeg får fisk i Driva, sier en lykkelig fisker, som – dersom resultatet holder seg – vil få ny fluestang for største fisk tatt på flue, og Ambassadeur-snelle for største laks.
Det er for øvrig 41 år siden sist det ble tatt så stor laks i Hjelle elv. Det var Gunnar Forseth som sjøl tok den 8. august i 1967. Fisken er hogd inn i steinbordet i hagen på Hjelle, med vekt og dato. Ved siden av konturene av laksen på 17 kilo som svogeren Kolbjørn Settemsdal tok samme sted fire dager senere.

tisdag 5 augusti 2008

14 TRÅLARE VILL BLI SKROTADE/KÄLLA SVT

14 Östersjötrålare vill bli skrotade
Publicerad 4 augusti 2008 - 11:02Uppdaterad 5 augusti 2008 - 08:09

14 trålare som fiskar i Östersjön har ansökt om skrotning efter en kampanj från Fiskeriverket. Målet är att få ner fiskekapaciteten.
Skrotningskampanjen har pågått under juli månad och är främst riktad till dem som fiskar torsk i Östersjön men är stationerade på västkusten. Av de 14 trålarna har merparten hemmahamnar på västkusten.
Fiskarna erbjuds en ersättning som bland annat beror på hur mycket de tidigare har fiskat, samt ett avgångsvederlag om de är över 55 år.
- Sedan får vi se hur många av dessa trålare som beviljas en skrotningsersättning, säger Christina Hallberg, enhetschef på Fiskeriverket till Smålandsnytt.
I mitten av juli sa dessutom EU ja till ett antal stödåtgärder för fisket inom unionen. En åtgärd är att EU tar en större andel av kostnaderna när fartyg upphör med sin verksamhet, vilket gör att Fiskeriverket kan genomföra fler skrotningar.
Målet är att ha 13 procent färre trålare till nästa år.

måndag 4 augusti 2008

LJUSTORPS ÅN / KÄLLA STNU

Här ska öringen leka LJUSTORP (ST) 2008-08-04 03:00En stark och självproducerande stam av havsöring. Det är målet när nya lekbottnar anläggs i Ljustorpsån.Bosse Öhman är den som leder arbetet och det gäller att vara noga med vart man sätter skopan. – Det får inte se maskingjort ut. Efter vårfloden ska det inte synas att vi varit här, säger han. Projektet är ett samarbete mellan Timrå kommun och Ljustorps fiskevårdsområde som styrs av länsstyrelsen.

– Ljustorpsån är av riksintresse för naturvården, den är prioriterad i vårt naturvårdsarbete, berättar Klas Johansson, biolog på länsstyrelsen. I samband med att man började flotta timmer i ån rensades vattendraget på stora stenar. – Det innebar att lekbottnarna spolades iväg, säger Klas Johansson. Öring har tidigare planterats ut i ån men nu ska egen fisk produceras här och det med hjälp av lekbottnarna. Under 1990-talet gjordes en biotopåterställning på platsen och den kompletteras nu. Då byggdes även en del gäddämmen och dessa ska tas bort. Målet är att det ska bli en bra genomströmning i hela åbredden. – Vattnet får inte bli för lugnt, då blir det sediment. I snitt ska det vara en strömbildning på en halv meter per sekund, berättar Bosse Öhman som är konsult och driver företaget Öhmans fiskevårdsservice. Bengt-Erik Sjöström är den som sitter vid spakarna i grävmaskinen och det är ett noggrant arbete. Botten på en mindre sträcka i Ljustorpsån, nära Fuske, ska bytas ut helt och Bengt-Erik gräver en skålformad grop som är drygt en meter djup. Gropen fylls sedan igen med natursten från grustäkter. Resultatet blir förhoppningsvis en naturlig lekplats för öringen. – När vattnet kommer ska det strömma igenom lekbotten. Det är självrensande så att det inte hamnar sand och lera i den, berättar Bosse Öhman.

Det material som blir över när botten grävts ur ska sedan användas vid stranden där man ska bygga uppväxtområden för yngre fisk. Mycket sten på botten är en fördel menar Bosse. – Effekten är att det ökar mängden föda för fisken. Det blir mycket insekter, till exempel sländor. Nästa sommar ska ytterligare en lekbotten skapas i Ljustorpsån. Den ska ligga närmare Lagfors kraftverk. Allt som allt beräknas åtgärderna kosta 400000 kronor varav den största delen är statsbidrag för biologisk återställning av kalkade vatten.

söndag 3 augusti 2008

LAXENS HUGG I ÄLVEN

Vad tror ni utlöser Laxens hugg i älven?

Storleken/Färgen på flugan 22%
Farten/Djupet på flugan 62% tror att detta utlöser Laxens hugg i älven enligt enkäten..........
Temp/Vattenstånd 22%
Erfarenhet 5%
Annat 11%

tisdag 29 juli 2008

BYSKE LAXEN HÖGG PÅ EN LAWSON SPEY.

Per. Johansson
utanför Ludvika fick den
här fina Laxen 11/7 kl.09.00 på
"Ivans nacke" i Byske älven, Lawson Spey heter flugan Laxen högg på.
Vikt 7 kg.


Per-Anton (son till Per.)
tog en Havsöring på samma ställe
vid 19.00 tiden, flugan en Thunder Spey.
Vikt 1.6 kg.Speyflugans renässans.
Gold Speal, Black King, Lady Caroline

Paul Little är ett världsnamn inom flugbindning, med specialitet laxflugor.
Här berättar han lite om speyflugor .
Bakom det växande intresset för att binda och fiska speyflugor ligger delvis säkert det nordamerikanska fisket efter steelhead, och utövarnas ny tolkningar av flugtypen. Flugor med ett långt och rörligt hackel är något av en nyckel i det fisket. Syd Glasso var en av pionjärerna i konsten att skapa moderna varianter av speyflugorna. Hela hackel fick utgöra vingar istället för, som traditionellt är, fjädersegment från sjöfågel. Hackel i klara färger fick er sätta mer diskreta, oftast från häger. Förnyelsen beskrivs i två bra böcker, Spey Flies and Dee Flies av John Shewey och Spey Flies and how to tie them av Bob Veverka. Tydliga fotoillustrationer lämnar inget i övrigt att önska vad gäller bindinstruktioner.

Lättåtkomliga material
Klassiska speyflugor bands av lättillgängliga material i oansenliga färger. Som kroppsmaterial valdes mestadels »berlin ull«, från marinofår. Ullen har fin struktur, är lätt att färga och är enkel att dubba med för att forma flugans kropp.
Kroppshackel utgjordes oftast av hägerns rygg- och bröstfjädrar eller så togs det från den »mystiska« Spey Cock´s stjärttäckare. Den senare fågeln har gett upphov till diskussioner, huruvida den var en särskilt framavlad ras eller en vanlig tupp som fanns vid Speyside på den tiden. Fronthacklet hämtades från kricka, bläsand, pärlhöna eller guldfasan.
Ribbingmaterialet var flat och oval metall tinsel i silver och guld.
För vingarna på dessa flugor användes gräsandhanens i topparna bronsaktigt färgade fjädrar.
Kompositionen var tämligen enkel: dubbad kropp, långt mjukt hackel, ribbingar och en lågt liggande vinge. Materialval och mönster hade ett bestämt syfte. Spey flugorna skulle likna en av laxens många byten till havsräkor. Bilder från den tid en visar flugor med tunna kroppar, långa svepande hackel och lågt liggande vingar, hacklen föreställde benen och vingen räkans skal. Typiska gamla speyflugemönster är Black King, Gold Speal och Lady Caroline.

söndag 27 juli 2008

FÖRELÄSARE OM LAXFISKE ETC.

Finns det något intresse för att boka en föreläsare, tex en flugbindare, om laxfiske med fluga etc eller nåt annat spännade gällande Laxfiske med fluga? kom med ideer under detta inlägg så kanske vi tillsammans kan "sy" ihop något skoj.(inom Ludvika/smedjebacken området.)

KÄLLA STNU/LJUNGAN


Vanligtvis brukar det inte vara svårt för sportfiskarna att få lax på kroken under juli månad. Numera fastnar bara öring.Foto: Sara UhlinIngen lax på kroken trots bästa säsong för fiske NJURUNDA (ST) 2008-07-27 03:00"Bättre än någonsin", talas det om laxfisket i Ljungan. Sportfiskaren, Magnus Nordin vet bättre.– Det har aldrig varit så dåligt som i år, säger han.
Kommentera artikelnI vanliga fall skulle vi vara inne i den bästa säsongen för laxfiske i Ljungan, i år verkar det inte bli någon högsäsong för laxen. Trots den gynnsamma vattennivån och löftet om mycket lax har endast ett fåtal laxar fiskats upp i år. Sportfiskaren Magnus Nordin har själv inte tagit upp någon. Vid den här tiden brukar han alltid ha fått någon lax, Magnus tycker bara att det blir sämre och sämre från år till år. – Man brukar också kunna se laxen hoppa och känna att det finns lax i juli, nu är det helt stilla, säger han. Det finns inga fällor i fredningsområdet som hindrar laxen från att simma upp i Ljungan med gott om dem vid Junibosand och Galtström. De sätts sedan några år tillbaka heller inte laxyngel i älven. Sjöfågleln, skrake har också en viss inverkar på det dåliga laxfisket, då skrakar äter laxyngel. – Det brukar vara möten ibland, många sportfiskare är besvikna i dagsläget. Mötena tycks dock inte hjälpa. Det dåliga laxfisket i Ljungan får sportfiskarna att åka till andra älvar. Magnus själv åker ibland många mil för att få en lax på kroken. – Ljungan är en av de vackraste älvarna i Norrland men vill man ha lax ska man åka någon annanstans, här finns bara öring, säger en besviken Magnus Nordin.

torsdag 24 juli 2008

Kanske man ska prova efter en dag i vadarbyxorna.

Fiskespa er det nye innen skjønnhetspleie. Nå skal fisken få bukt med tåfisen din.
Den nye formen for skjønnhetspleie innebærer at man setter føttene ned i et kar med hundrevis av fisk. Målrettet går fisken til verks for å spise de døde hudcellene. Dette skal føre til myk og fin hud og en generell følelse av velvære.

Det er på skjønnhetssalongen Yvonne Hair & Nails i Virgina man kan dra nytte av tilbudet. Innehaverne er ekteparet Jon Ho og Yvonne Li. De fikk høre om de såkalte doktorfiskene som har blitt veldig populære i Japan og i andre deler av Asia. De bestemte seg for å bli den første salongen i USA som kunne tilby fiskespa.

Behandlingen har blitt en suksess, og i løpet av de første fire månedene fikk de besøk av 5000 kunder som ville bli kvitt tåfis og løs hud fra føttene.
Etter suksessen vil ekteparet utvide virksomheten med flere salonger. I tillegg vil de tilby fiskebehandling på hele kroppen, noe som ifølge Ho vil kunne behandle psoriasis og andre hudsykdommer.

KUNGSLAX

Damen på bilden är 85 år och storfiskare, flera stora Kungslaxar har hon på sitt samvete:)KÄLLA FISKERIVERKET


Ökade möjligheter till skrotningsbidrag

I förra veckan sa EU ja till ett antal stödåtgärder för fisket inom unionen. En åtgärd är att EU tar en större andel av kostnaderna när fartyg upphör med sin verksamhet. Detta får effekter för Fiskeriverkets pågående arbete med skotningsbidrag.
Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson röstade emot förslaget, eftersom åtgärderna som helhet bidrar till ett ökat fisketryck. Störst uppmärksamhet fick bränslesubventionerna, där fisket kan få vissa mindre subventioner om medlemsländerna vill utnyttja möjligheten. Även större möjligheter till stillaliggande och bidrag till bränslesnålare motorer ingår i beslutet. En fjärde åtgärd är att EU tar en större andel av kostnaderna när fartyg upphör med sin verksamhet. Detta får effekter för Fiskeriverkets pågående arbete med skotningsbidrag.
- Beslutet innebär att vi får större möjligheter att genomföra skrotningsåtgärder i Sverige, säger Bengt Strömblom, avdelningschef på Fiskeriverket.
För yrkesfiskarnas del blir det ingen märkbar förändring. Bidragsnivåerna kvarstår. Dock blir det nu lättare för Sverige, liksom för andra EU-länder, att finansiera skotningarna. Tio ansökningar om skrotningsbidragFör tillfället pågår en skrotningskampanj som är riktad till torsktrålare som fiskar helt eller delvis i Östersjön. Sista ansökningsdag är 31 juli, och för tillfället har tio ansökningar kommit in. Kampanjen innebär att Fiskeriverket erbjuder bidrag för skrotning eller överförande av fiskefartyg till annan användning. Trålare hemmahörande på Västkusten är prioriterade. - Totalt är målet att ha 13 procent färre trålare till nästa år. Det finns goda möjligheter att klara det målet, säger Bengt Strömblom. Detta är dock bara ett delmål. För att få tillgång till mer EU-medel för skrotning krävs att kapaciteten minskar med 30 procent till 2012. Det långsiktiga mål som redan antagits är att kapaciteten ska halveras 2015.
Sammanlagt fiskar närmare 80 trålare i Östersjön, varav hälften delvis i Västerhavet.
Till hösten planeras en ny skrotningskampanj, riktad till trålare som främst fiskar i Västerhavet. Omkring 100 trålare ingår i denna fartygsgrupp.

onsdag 23 juli 2008

KÄLLA OPDALINGEN

Hunnlaksen fredes i Orkla

Dessverre så preges sesongen så langt i Orkla av lite både med smålaks og mellomlaks. Storlaksen kom tidlig og gikk raskt opp i elva. Nå fredes hunnlaksen fra 1. august.
Av WILLY KARLSTRØM
Publisert 22.07.2008 - 13:31

ORKLA: Mandag 21. juli ble det for første gang i Orkla avholdt midtsesongmøte trukket opp etter Direktoratet for naturforvaltnings retningslinjer for regulering av fisket etter anadrome laksefisk for perioden 2008 – 2012. Her kreves det at alle nasjonale laksevassdrag avholder midtsesongmøte for å evaluere sesongen med tanke på om gytebestandsmålet oppnås.
I tillegg til styret i Orkla Fellesforvaltning deltok de tre jeger- og fiskerforeningene i Orkla, representant fra kommunene, fagrådsleder og fylkesmannen på møtet.
Mer laks i elva

Sesongen 2008 er lik 2007 sesongen med noen positive unntak:
* Noe av smålaksen er i god kondisjon, selv om de i antall ennå ikke er mange.
* Storlaksen kom tidlig og gikk raskt opp elva. Om de er flere i antall enn i fjor er noe usikkert. Årsaken til at det i år er mer laks i elva skyldes nok i hovedsak den utsatte oppstarten av kilenotfiske.
* Mellom 15 og 20 prosent av fisken gjenutsettes.
Når bestandsmålet
Basert på informasjon fra innsig, oppgang og fangst har man i år muligheten til å oppnå gytebestandsmålet, takket være den utsatte starten på kilenotfiske, stramme døgn-/sesongkvoter i elva og økt gjenutsetting av fisk.

For å være føre-var vedtok styret i Orkla fellesforvaltning at man også i år freder hunnlaksen fra og med 1. august og at alle innretter sitt fiske deretter. Hvordan man gjør det er beskrevet i Norske Lakseelver og NJFF sin brosjyre: Gjenutsetting av fisk.
Det er Rune Krogdahl i Orkla fellesforvaltning som opplyser dette i ei pressemelding.

tisdag 22 juli 2008

KÄLLA DAGBLADET 22/7

Kraftiga överdrifter om att laxbeståndet ökat i älvarna

”Laxen vandrar som aldrig förr i de norrländska älvarna. I Byskeälv finns en räknare som räknar varje lax som passerar och där slogs förra årets rekord på 2 089 laxar med 2 436 laxar.Även Västernorrlands älvar – Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven – har fler laxar i år.De fiskare jag har pratat med säger att det är bättre i år än i fjol, säger Ivar Sundvisson länsfiskekonsulent på länsstyrelsen.... att fler laxar vandrar upp i älvarna ses som ett kvitto på att Sveriges fiske­politik fungerar.”

Det ovanstående är CITAT ur en artikel som publicerades i Dagbladet den 17 juli. Artikeln ”Rekordmycket lax i älvarna” innehåller kraftiga överdrifter på gränsen till rena lögner.Att bara säga att laxen vandrar som ­aldrig förr i de norrländska älvarna är ett hån mot oss som försöker rädda vildlaxen i Ljungan.Och det som är det mest ­tragiska är att länsstyrelsens represetant står och klappar sig på bröstet och vill få oss svenskar att tro att det är den svenska fiskepolitiken som har bidragit till detta.

Låt oss få ett perspektiv på detta. Förr i tiden vandrade det cirka 360 000 tusen fullvuxna laxar upp i Ljungan.Detta var i början på 1900-talet, allt ­detta enligt forskarrapporter och genom uppgifter från folk som då bodde längs ­älven.Nu, cirka 100 år senare, så vandrar ­cirka 100–200 laxar upp i Ljungans älv­system. Fångsterna nu för tiden är ganska skrämmande, om man jämför nu- och dåtid.Tre stycken laxar är rapporterade fångade på spön i Ljungan i år. Låt säga att det rapporteras cirka 50 procent av alla laxar som fångas, alltså blir det sex laxar som är fångade på spön i år. Låt oss inte nu gå in på hur många laxar som fångades förr i tiden, men troligtvis många fler än sex stycken.Detta vansinne har alltså den svenska fiskepolitiken bidragit till och inget annat.Och den västernorrländska länsstyr­elsen har tillåtet att den unika laxstammen som Ljungan har nästan utrotats, genom dispenser för laxfällor i fridlysta områden och godkännade av regelvidriga kraftverk som fullkomligt ändrat hela ­älvens fauna.Så låt oss inte nu överdriva situationen, genom att säga att laxen vandrar som aldrig förr i de norrländska älvarna och framför allt inte i vår lilla medelpadska pärla som heter Ljungan.

Mattias Danielsson, Allstaforsens fiskecamping

Fyrbent Laxfiskare

Titta på den här Laxfiskaren:)

http://www.youtube.com/watch?v=kjVSyQkqZ7s&feature=related

måndag 21 juli 2008

GAULA FISKE

Se längre ner på sidan GAULA FISKE av Per och Anders

LAXEN I ÖSTERSJÖN

2007-12-07

Vildlaxen i Östersjön är hårt trängd av vattenkraftsutbyggnad, sjukdomen M74 och högt tryck från yrkesfiske. Mot bakgrund av detta kräver paraplyorganisationen European Anglers Alliance (EAA) som organiserar tre miljoner medlemmar att förvaltningen av laxfisket i Östersjön förändras i grunden. Yrkesfisket efter vildlax i Östersjön bör upphöra helt enligt organisationen.

En ny aktionsplan för laxen i östersjön håller på att utarbetas och mot bakgrund av detta uppvaktade representanter från EAA under torsdagen de ansvariga inom EU-kommisionen och framförde den resolution som EAA nyligen antog under ett möte i Storbritanien. Organisationen kräver att det storskaliga fisket efter vildlax i Östersjön upphör och menar att laxen bör tillåts att vandra tillbaka till älvarna för att reproducera sig. - Det viktigaste skälet att stoppa fisket efter vildlax i Östersjön är att bevara vildlaxstammarna, säger Stefan Nyström, Generalsekreterare i Sportfiskarna direkt efter mötet i Bryssel.
Om vildlaxen får vandra tillbaks till älvarna, kommer fisketurismen längs älvarna, enligt en studie från Umeå universitet, att generera flera hundra årsarbetstillfällen inom turismnäringen runt dalgångarna i de outbyggda älvarna i norr. I resolutionen påpekas att sportfisket fångar färre fiskar (ca 3 % av totala fångsten östersjölax) och därmed är mycket skonsammare mot bestånden än yrkesfiske. En lax fångad på spö generar ett samhällsekonomiskt värde som är mångdubbellt jämfört med det som generaras inom yrkesfisket. Studier från både USA, Norge, England och Ryssland visar på liknande siffror. - Som exempel kan nämnas Mörrumsån. Det är ett litet vattendrag där det 2006 fångades ca 400 laxar. Fisket i Mörrumsån genererar en omsättning på över 50 miljoner kronor. Det ska jämföras med hela det svenska fisket efter lax i Östersjön som fångar ca 70 000 laxar till ett värde av bara 8 miljoner kr, säger Stefan Nyström.
Sverige och Finland har dispens för att sälja Östersjölax för humankonsumtion trots att laxen innehåller mer miljögifter än EU:s gränsvärden tillåter. Dock får laxen inte exporteras på grund av de höga värdena miljögifter. - Det vore naturligtvis mycket klokare att låta laxarna vandra upp i älvarna för att stärka bestånden än att trixa med gränsvärdena för att hålla ett yrkesfiske av mycket liten ekonomisk betydelse under armarna, avslutar Stefan Nyström.

14 FOT

Tanken att investera i ett 14 fot har funnits,
tittar runt på olika alternativ, behöver prov kasta
några märken, jag tycker om styva snabba spön
som "svarar" direkt.

söndag 20 juli 2008

Pot Belly Pig Blue Max

Dressings
Tube : 12 or 22 Brass bottle tube
Tying Silk : Black
Tail : Black dyed Wild Boar bristles, then black calf tail then silver crystal hair on top
Butt : Wound back hackle
Body : Black ice dub
Rib : Oval silver tinsel
Hackle : Black palmered down body
Collar : Light blue hackle
Cheeks : Jungle cock.


fredag 18 juli 2008

Summering Gaula 5 dagars fiske.

Trots lågt vatten såg vi en hel del Lax, framför allt på eftermidagarna, nystigna laxar visade sig på nätterna.Vädret var väldigt växlande sol blandat med regn och blåst. På regnet steg älven ca. 2 dm, ny fisk visade sig.

För info angående Aune vall se länk:
http://www.orklaguiden.no/gaula/aunevald/index.htm