tisdag 19 augusti 2008

MC STEEN RULLE (SVENSK RULLE.)


KÄLLA SRHavsöringen, i Västerbottens- och Norrbottens älvar och åar är hotad. I Vindelälven hade exempelvis endast 32 havsöringar passerat vid Stornorrfors kraftstation i söndags.
Daniel Holmqvist från Vindelälvens Fiskeråd är orolig är.
Men problemet gäller inte bara Vindelälven, säger Daniel Holmqvist. En rundringning visar att det totalt, i alla älvar och åar längs Västerbottens- och Norrbottenskusten, som har någon form av fiskräknare, troligtvis inte har passerat fler än 600 havsöringar under sommaren i Pite, Lögde, Kalix, Åby och Byskeälven, och åar som Rickle- och Sävarån.


Orsaken till problemet är mänsklig påverkan. Ett par exempel är flottningen och överexploatering i älv och hav, men förbättringar pågår.
I Stornorrfors ska till exempel en ny laxtrappa tas i bruk med en så kallad smoltavledare, och en internationell expertgrupp ska, inom ett par år, kolla på området och sedan föreslå åtgärder.
Tills dess kan öringfiskaren också stå för en insats genom att bara ta upp fisk som håller måttet och inte ta mer fisk än vad man kan äta för studen säger Daniel Holmqvist.