lördag 1 november 2008

Källa Piteå Tidning


Instängda laxar vid Sikfors upprör SIKFORS Instängda laxar vid Sikfors kraftstation engagerar PT:s läsare. Varje år vid den här tiden får Ture Johansson på Vattenfall Service Nord påstötningar om de stackars fiskar som trängs i en sölja omedelbart nedströms kraftverksdammen och inte kan ta sig ut.
- Under perioden 15 maj-15 oktober är man enligt en vattendom skyldig att köra spill (så kallad minimitappning) med 15 kubikmeter per sekund och det görs samtidigt som vi har laxtrappan öppen. Efter den 15 oktober stänger man spillet helt. Då kör vi trappan en vecka till för att försöka få upp de sista laxarna och havsöringarna, förklarar Ture Johansson tålmodigt.Veckan därpå går man in och nätfiskar 1-2 gånger och den fisk som då fångas transporteras och släpps ut nedanför turbinutloppet. Men man får inte upp all fisk, i år fångades 20-25 fiskar på nät.Överlever- Det finns alltid kvar fisk där i höljan, men det läcker hela tiden vatten, så de dör inte trots att det fryser till. Och fisken äter ju inte under vintern. Vad som kan hända är att en del fiskar blir svampiga, men det är inget speciellt för Pite älv och Sikfors.Ture Johansson på Vattenfall Service Nord, som är Sikfors kraftstations underhållsentreprenör, pratar av naturliga skäl hellre om det stora antalet fiskar som faktiskt passerar genom den 115 meter långa trappan och vidare uppför älven.Med hjälp av en elektronisk kontrollenhet och undervattenskamera som monterades i fisktrappan år 2001 räknas och filmas varenda fisk som passerar. Och siffrorna över fiskuppgången visar att laxtrappan fungerar samt att framför allt havsöringen ökar i antal.Positiv trendUnder 2008 har 437 öringar och 723 laxar, alltså sammanlagt 1 160 fiskar, tagit sig uppför trappan vid Sikfors kraftstation. Den tätaste trafiken uppmättes under vecka 32 och 33. Under vecka 32 passerade 133 laxar och 71 öringar.Rekordnoteringen är från år 2004, då totalt 1 871 fiskar tog sig uppför laxtrappan i Sikfors. Men trenden är nu positiv och antalet laxar och havsöringar som passerar trappan ökar för tredje året i rad.Kurt Öberg, fritidsfiskare från Älvsbyn, menar att Skellefteå Kraft, som äger kraftstationen (75 procent) tillsammans med Pite Energi (25 procent), lätt skulle kunna förbättra trappan utan alltför stora kostnader. Han föreslår att laxtrappans kanter förses med skydd av gummimatta som förhindrar att fiskar hoppar galet och hamnar utanför rännan, faller ned på betongen och dör.- Jag känner en som var ner där i somras och såg sex stora laxar som låg på sidan och var döda, berättar Kurt Öberg.

Inga kommentarer: