torsdag 4 juni 2009

LAXEN I BYSKE HAR FÅTT BÄTTRE

Föruttsättningar pga:

Inlösen av fiskfällor 2009

Byskeälvens fiskevårdsområde AC-delen har tillsammans med Kågeälvens nedre fiskevårdsområde, tidningen Allt om flugfiske och Spofa, även år 2009 tecknat avtal med yrkesfiskaren Gunnar Brännström Östanbäck, om att han avstår från att lägga ut fyra av sina totalt sex laxryssjor under säsongen 2009. Årets avtal är bättre än föregående års avtal, så till vida att fällorna inte kommer att användas till försommarfiske efter sik. Fångstplatserna som det inte kommer att bedrivas fiske på är samma platser som föregående säsong, tre på södra sidan Granön och den fjärde på Storörudden nordost om Kågefjärden.Fällorna på Granön bedöms fånga framförallt Byskeälvslax. Även detta avtal är ettårigt, i avtalet ingår även köp av en laxryssja. Säsongen 2008 var ett mycket bra år både gällande fångster och uppgång av fisk i Fällfors, se årsskriften.Men nu hoppas vi att detta avtal kan innebära att vi får uppleva en ännu bättre säsong 2009.

Byskeälvens fiskevårdsområde hälsar alla sportfiskare välkomna till säsongen 2009,och förhoppningsvis en säsong med många upplevelser.

Vildlaxen som kommer till vår älv är en unik stam, så visa ansvar vid ert fiske. Ta inte upp för många fiskar, vi bör alla bli bättre på att sätta tillbaka fisk. Vi är sportfiskare och fiskar inte för att vi måste fylla på våra matförråd, eller sälja fisk.Välkommen till Byskeälven, och förhoppningsvis en säsong utöver det vanliga.

KÄLLA:Byske älvens fiskevårdsområde.