fredag 26 september 2008

The 'Editor Ally'
Hook : Salar Silver sizes 5 : 7 : 9
Tail : Black and Bright blue bucktail mixed, plus pearl crystal hair
Body : Flat pearl tinsel over black tying thread varnished.
Rib : Flou yellow mono or braid or yarn
Wing : Few fibres of bright blue bucktail overlaid with black
Collar : Bright Blue cock hackle
Head : Black

Källa Norrbottens-Kuriren


Älvarna fylls upp med laxBODEN.

Fiskevattnet i Luleälven nedströms Bodens kraftstation räknas som en av Sveriges bästa. I år är det extra bra, orsaken är att mer lax än vanligt har vandrat upp från Östersjön.
- Det är bättre än på många år, även öringen har börjat komma nu, berättar Christian Lindgren, ordförande i fiskeklubben Börstingen.
Augustisolen lyste varmt på lördagen och det var inte många som hade sökt sig till fiskevattnet i Boden, där det nu ska vara fullt med lax. En handfull fiskare stod efter stranden, och det gemensamma var att ingen fått någon fisk.
- Jag brukar vara här en gång om året, säger Vejo Keveri, Torneå.
Han skulle hålla på till kvällen och det är då också både fiskarna och fiskarna brukar vakna till. Mitt på dagen är det svårt att flörta med laxarna.
När Kuriren är på plats rörde sig en jättevarelse under ytan mitt på älven. När den gled in mot stranden visade det sig vara en dykare. Närmare bestämt Oleg Soudavnyi, Boden. Han släpade också med sig en stor lila väska.
- Titta, säger han och häller ut drag och flugor av alla de slag. Allt i enda stor röra med massor av trasslad fiskelina.
- Jag kan bara ta upp 19 kilo åt gången, annars kommer jag inte upp till ytan.
Han berättar att han är hobby-dykare och gör det här för att hjälpa Börstingen med att rensa upp så inte de som fiskar ska fastna i det som finns på botten.
- Det är går bra att plocka upp, men det är mycket jobbigt att transportera väskan mot stranden, säger han andfått och berättar att han brukar vara nere cirka en halvtimme åt gången.
Oleg Soudavnyi är också en inbiten fiskare. Det är inte många kvällar han missar att vara vid detta laxvatten.
- Sedan början av juli har jag fått 14 laxar och en öring. Den största laxen var på tio kilo.
Christian Lindgren har fått in många signaler om att det finns mycket lax i år.
- Det är kanonbra, jag fiskar själv och så brukar jag prata med många andra.
DrivgarnEnligt rapporterna har ovanligt mycket lax vandrat upp i de svenska älvarna i sommar. Experterna tror att det är förbudet mot drivgarnsfiske i Östersjön från årsskiftet som gett resultat.
Erling Holmström, fiskeriverket, arbetar i Jockfall i Kalixälven. För en dryg vecka sedan hade 6 371 fiskar passerat trappan. Av dessa är det cirka 100 öringar och resten laxar.
- Vi har mer lax än tidigare år, men jag trodde det skulle vara ännu mer i och med förbudet mot drivgarn, säger han.
Flera faktorer ligger bakom den stora laxvandringen upp i älvarna. Den främsta orsaken är det nämnda förbudet mot drivgarnsfiske.
En annan viktig faktor är att utvandringen av smolt, 15-25 centimeter stora unglaxar, från älvarna till havet har ökat de senaste åren. Dessutom har laxarnas naturliga dödlighet, på grund av näringsbrist eller andra orsaker, minskat under livet i havet.

Roger Larsson Roger.larsson@kuriren.com0921/53093