onsdag 31 december 2008

Sportfiskarna Jo-anmäler Länstyrelsen.

Sportfiskarna JO-anmäler Länsstyrelsen i Dalarna?
Energijätten Fortum har utan tillstånd påbörjat en återuppbyggnad av dammen vid Stackmora i Oreälven. Trots att Fortums agerande är olagligt enligt Kammarkollegiet och hotar stora miljövärden agerar inte Länsstyrelsen. Sportfiskarna överväger att JO-anmäla Länsstyrelsen om den inte uppfyller sin plikt som tillståndsmyndighet.Stackmoradammen uppfördes utan tillstånd runt år 1860. Fortum har i domstol försökt upphäva Oreälvens skydd enligt Miljöbalken och lagligförklara den svartbyggda dammen.

Både Miljödomstolen och Miljööverdomstolen gick dock helt emot och avslog Fortums ansökan. En dom som Högsta domstolen nyligen fastställde.- Att Fortum bygger dammen utan tillstånd är anmärkningsvärt. Att länsstyrelsen sitter med armarna i kors och ser på när Fortum olagligen förstör värdefull natur och ett populärt fiskevatten är än mer anmärkningsvärt, säger Stefan Nyström, generalsekreterare i Sportfiskarna.Sportfiskarna kritiserar i ett brev till länsstyrelsen dess agerande i skarpa ordalag. Sportfiskarna menar att en återuppbyggnad av dammen motverkar av riksdagen beslutade miljömål och EU:s vattendirektiv. Sportfiskarna kräver att länsstyrelsen snarast förelägger Fortum att avbryta den pågående reparationen samt att ta bort redan utförda åtgärder vid Stackmoradammen.- Om Länsstyrelsen inte tar sitt ansvar som tillsynsmyndighet överväger vi att JO-anmäla Länsstyrelsens agerande, avslutar Stefan Nyström

Inga kommentarer: