onsdag 31 december 2008

Flugfiske på vintern.
Norrsken i Alaska, kan vara riktiga fyrverkerier.

Vithövdad örn från Alaska.

Ledare: Hög tid för oro.Ledare: Hög tid för oro
Travarna av lax och sill på det klassiska julbordet borde vara nog för att rendera julen omdömet "fiskens högtid". (För människan naturligtvis, som får äta, inte för fisken som blir äten.)
Det fina med fisk är att det är både nyttigt och gott. Även om vi äter för mycket av det mesta på jul kan vi mildra vårt samvete med att fiskfettet vi proppar i oss i alla fall är av den välgörande sorten (gör oss till och med smartare sägs det), som vi knappt kan äta för mycket av. Fiskälskare bör alltså av både hälso- och njutningsskäl måna om fiskens plats på framtida julbord.

Säkert oroar sig en del av dem. De senaste årens diskussioner om fisket har ju främst handlat om utfiskning och utrotningshot. Men hur orolig bör man egentligen vara?
När det gäller just laxen och sillen blir svaret: inte särskilt. Dessa fisksorter finns det fortfarande gott om i haven, än så länge. Värre är det för ålen, en annan julfavorit. Den betraktas som så starkt hotad att EU nu tänker ge den en egen återhämtningsplan. Torsken ska vi inte ens tala om. Dess svåra situation har det larmats om länge. Som alltid, men i synnerhet när det gäller fisket, beror dock allt på vem man frågar.

I Kalix Älvdal har fiskerättsägare gått ihop och klagat på Fiskeriverkets förväntningar om laxbeståndet i Kalix älv (NSD 22/12). Enligt verket kommer ökningen av uppvandrad vildlax att bli 37 procent nästa år och 66 procent 2010. Inte realistiskt anser Kalix-gruppen, som tror att yrkesfiskets fångster underskattats av Fiskeriverket. Gruppen ser stora fångster för yrkesfisket som ett hot mot fisketurismen i älvsystemet.
I torskdebatten, ett annat exempel, har miljörörelser och forskare larmat om tomma hav medan många fiskare framhärdat i uppfattningen att det aldrig funnits så mycket fisk.
Och så där brukar det se ut. Forskare säger en sak, Fiskeriverket en annan och fiskare en tredje (skiljer man ut yrkesfiskare och sportfiskare blir det ännu en grupp att räkna med i debatten).

En sak är dock säker. Dagens fiskepolitik är inte hållbar, på något sätt.
Alltför mycket tyder på att fiskebestånden på en del platser i europeiska vatten börjat komma farligt nära gränsen för kollaps. Politikernas reaktion är tvetydig. I fredags beslutade EU:s jordbruks- och fiskeriministrar att sänka torskkvoten i Kattegatt med 25 procent. Samtidigt fortsätter samma ministrar att pumpa in subventionspengar i en alltför stor europeisk fiskeflotta med alltför dålig lönsamhet. Så länge det sker kommer fisketrycket, legalt och illegalt, att hållas uppe. Och den kortsiktiga, oekonomiska förvaltningen av Europas fiskevatten att fortsätta.
Någon god framtid för fisken kan vi därför inte se fram emot. Inte så länge EU:s fiskepolitik förblir rutten och skämd.

Sportfiskarna Jo-anmäler Länstyrelsen.

Sportfiskarna JO-anmäler Länsstyrelsen i Dalarna?
Energijätten Fortum har utan tillstånd påbörjat en återuppbyggnad av dammen vid Stackmora i Oreälven. Trots att Fortums agerande är olagligt enligt Kammarkollegiet och hotar stora miljövärden agerar inte Länsstyrelsen. Sportfiskarna överväger att JO-anmäla Länsstyrelsen om den inte uppfyller sin plikt som tillståndsmyndighet.Stackmoradammen uppfördes utan tillstånd runt år 1860. Fortum har i domstol försökt upphäva Oreälvens skydd enligt Miljöbalken och lagligförklara den svartbyggda dammen.

Både Miljödomstolen och Miljööverdomstolen gick dock helt emot och avslog Fortums ansökan. En dom som Högsta domstolen nyligen fastställde.- Att Fortum bygger dammen utan tillstånd är anmärkningsvärt. Att länsstyrelsen sitter med armarna i kors och ser på när Fortum olagligen förstör värdefull natur och ett populärt fiskevatten är än mer anmärkningsvärt, säger Stefan Nyström, generalsekreterare i Sportfiskarna.Sportfiskarna kritiserar i ett brev till länsstyrelsen dess agerande i skarpa ordalag. Sportfiskarna menar att en återuppbyggnad av dammen motverkar av riksdagen beslutade miljömål och EU:s vattendirektiv. Sportfiskarna kräver att länsstyrelsen snarast förelägger Fortum att avbryta den pågående reparationen samt att ta bort redan utförda åtgärder vid Stackmoradammen.- Om Länsstyrelsen inte tar sitt ansvar som tillsynsmyndighet överväger vi att JO-anmäla Länsstyrelsens agerande, avslutar Stefan Nyström

onsdag 17 december 2008

LAXFISKELUFFAREN ÖNSKAR ALLA


EN RIKTIGT GOD-JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Byske och Åbyälvar Källa:Norran.


Allt fler laxar i Byske och Åby älvar
Byske Laxräkningen i Byske och Åby visar på att allt fler laxar tar sig in i älvarna. 2008 blev ett rekordår.
Relaterade länkar Mera info på Laxcenters hemsida Både Byskeälven och Åbyälven har slagit nya rekord i laxuppvandring, rapporterar Skellefteå kommun.
Under årets laxuppgång passerade 3 409 laxar förbi Fällfors, Byskeälven.
Tidigare rekord för Byskeälven var från år 1996 då 2 691 laxar passerade.
I Åbyälven passerade 221 laxar under 2008 (preliminära siffror). Tidigare rekord i Åbyälven var från år 2001 då 112 laxar passerade Hednäs.
Detta är ett mycket positiv tecken och sannolikt en effekt av nya restriktioner vid fiske efter lax i Östersjön. Vi förväntar oss en minst lika bra uppvandring även nästa säsong, skriver kommunen i ett nyhetsbrev.

Mörrumsån.Källa Sveaskog.Säsongsavslutningen vid Mörrums Kronolaxfiske visar att Mörrumsån fångstmässigt hittat tillbaka till fornstora dagar.
Den ökade tillgången på fisk kan knytas samman med de senaste årens satsning på olika fiskevårdande åtgärder. Varje år kommer cirka 250 000 besökare och 10 000 sportfiskare till Mörrumsån. Hälften kommer från utlandet.
Årets största lax vägde 19,86 kilo och fångades av Francesco Fedeli, Italien.(bilden.)