onsdag 22 oktober 2008

Källa Njurunda st


Trögt att få in yrkesfiskares fångstrapporterNJURUNDA (ST) 2008-10-22 03:00Endast två av fem yrkesfiskare i Njurunda har lämnat in fångstrapport för årets laxfiskesäsong. Detta trots att rapporten skulle vara inne för flera veckor sedan.– Jag har skickat påminnelse till de andra tre, säger Gun Könberg på länsstyrelsen.

Ljungans yttre fiskevårdsområde gavs det under fångstsäsongen 2008 dispens till 21 laxfällor. De fällorna var fördelade på fem yrkesfiskare som skulle komma in med en fångstrapport senast den 1 oktober 2008. Men hittills har länsstyrelsen endast fått in två rapporter. I fångstrapporterna ska det redovisas hur mycket lax som fångats och det ska dessutom klargöras om det är vild lax eller inte. – På blanketten ska det redovisas om det är fettfeneskuren lax eller inte, säger Gun Könberg. I våras ingick yrkesfiskarna i Ljungans yttre fredningsområde ett avtal med representanter från Nedre Ljungans fiskevårdsområde och Tuna Östra fiskevårdsområde. De har tillsammans betalt yrkesfiskarna cirka 100 000 kronor för att de ska släppa tillbaks de laxar som inte fått fettfenan bortskuren, det vill säga den vilda laxen. Utgången av samarbetet ska också stämmas av med ett möte men det kommer inte att ske än på ett tag. – Vi planerar att ha ett möte i november, säger Kenneth Ottosson från Nedre Ljungans fiskevårdsområde. Han vill dock inte uttala sig om fisket i älven blivit bättre eller sämre sedan avtalet tecknades i våras. Förra året redovisades en fångst på åtta ton lax av yrkesfiskarna. Men hur mycket statistiken visar på i år kan man alltså inte redovisa ännu eftersom alla fångstrapporter inte kommit in. Och några delrapporter lämnar inte länsstyrelsen ut. – Vi lämnar inte ut enskild statistik utan vi måste slå ihop det hela, säger Gun Könberg.

fredag 17 oktober 2008


Källa Länstyrelsen.

Samlade insatser räddar havsöringen

Pressmeddelande
Samlade insatser räddar havsöringen
Mycket tyder på att länsstyrelsens fiskevårdsstrategi är på väg att rädda den utrotningshotade, vilda havsöringen i Piteälven. Det visar statistiken för fiskuppgången vid Sikfors kraftstation. Antalet uppvandrande havsöringar har tiofaldigats under 2000-talet.

Bottenvikens stammar av havsöring är i mycket dåligt skick och bedöms vara utrotningshotade av det internationella havsforskningsrådet. Sedan slutet av 1990-talet har havsöringens situation prioriterats i det fiskevårdssarbete som bedrivs i Norrbotten.
För att rädda artens fortlevnad har stora resurser satsats på att restaurera vattendrag, förbättra fiskeregler och genomföra stora informationsinsatser. I Piteälven har Piteälvens ekonomiska förening genomfört Sveriges största restaureringsprojekt. Utanför Piteälvens mynning har man dessutom löst in de flesta fiskeplatserna för laxfällor som tidigare användes av yrkesfiskare.
Länsstyrelsen tolkar resultaten som ett kvitto på att den fiskevårdsstrategi man använder sig av fungerar.
- Vi tror att man måste arbeta med alla delar som berör öringens livscykel. Det hjälper inte att restaurera lekplatser för stora pengar om vi fortsätter att fiska upp öringen innan den är lekmogen. Å andra sidan hjälper det inte att begränsa fisket om inte öringen har någonstans att leka, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen i Norrbotten.
- Nu väntar vi bara på att Fiskeriverket ska se över fiskereglerna även för älvarna och sedan tror jag att vi har en bra utgångspunkt att jobba vidare från i alla våra älvar.
Att följa utvecklingen av ett fiskbestånd som vandrar mellan en stor älv och havet är tekniskt mycket svårt och det är svårt att upptäcka förändringar i utvecklingen. Ett undantag utgör Piteälven där all uppvandrande fisk sedan 1992 räknas i fisktrappan vid Sikfors kraftverk. De senaste åtta åren har ökningen av uppvandrande havsöring varit så tydlig att man nu kan börja dra slutsatser om resultaten av fiskevårdsinsatserna.
- Eftersom det är biologiska system som vi följer så kan den naturliga variationen mellan åren vara stor och det är därför svårt att dra slutsatser, säger Dan Blomkvist.
- Den ökning i uppvandring vi ser nu är emellertid så tydlig och ihållande att vi vågar tro att detta är ett samlat resultat av de åtgärder som gjorts. Man måste dock komma ihåg att ökningen skett från mycket låga nivåer och att det fortfarande rör sig om ganska få fiskar.
Restaureringsarbetena i vattendragen har ibland kritiserats av fiskare som inte längre kunnat fiska från sina favoritplatser på gamla stenarmar och liknande som försvunnit i och med åtgärderna. Den hårdaste kritiken har emellertid kommit från kustfiskare som fått sitt nätfiske begränsat under vår- och höstperioderna. Många kustfiskare menar att det finns gott om havsöring i skärgården och att åtgärderna är onödiga.
På länsstyrelsen har man förståelse för en del av synpunkterna men man menar ändå att syftet med åtgärderna motiverar de inskränkningar som skett.

- Vad många inte förstår är att huvuddelen av den havsöring som idag finns i skärgården är odlad och utsatt fisk vilket är något helt annat än de vilda stammarna som vi försöker rädda. Nätfisket gör ingen skillnad på de olika öringtyperna. Om man är ekonomisk beroende av nätfisket kan man dessutom få dispens från reglerna, säger Dan Blomkvist.

söndag 12 oktober 2008

Källa: Sveriges Radio. Dödligheten

Dödligheten är stor bland laxfiskar som ska passera vattenkraftverk på väg ut till havet. Upp till 45 procent av de vuxna laxarna dör när de försöker ta sig förbi kraftverken Stornorrfors i Umeälven och Sikfors i Piteälven, visar John Ferguson vid Sveriges lantbruksuniversitet i en ny avhandling.
Han har studerat fiskens vandring nedströms fem älvar i Sverige och USA, enligt ett pressmeddelande.
Skador som fisken får, bland annat av turbinbladen, gör att fiskarna både omkommer direkt och skadas så att de dör senare.
Överlevnaden kan dock ökas med hjälp av avledare av olika slag, anser John Ferguson.

Källa:Oskarshamns tidning


Fisketurismen omsätter 2,1 miljarder kronor
Öland 2008-10-09 Uppdaterad 2008-10-09
Enligt en undersökning som Fiskeriverket gjorde under 2007 visade det sig att fisketurismen i Sverige omsätter cirka 2,1 miljarder kronor. Och utövarna är beredda att betala mer. Enligt undersökningen finns ett utrymme för 750 miljoner kronor till.- Den totala omsättningen är 2,1 miljarder och 490 miljoner av de pengarna beräknas komma från direkt fiskebaserad verksamhet. När vi frågade hur mycket mer sportfiskarna var villiga att betala blev det mellan 50-250 kronor per dag. Vilket motsvara cirka 750 miljoner kronor mer om året, säger Stig Thörnqvist som arbetar med fritidsfiskerelaterade frågor på Fiskeriverket.Det är ungefär 1 miljon svenskar som sysslar med fritidsfiske och Stig Thörnqvist tror att det finns utrymme för tillväxt.Är det här något som kommer förändra fiskenäringen i stort? - Frågan kommer ställas om fiskeresurserna förvaltas på rätt sätt och då kommer man ta hänsyn till den här näringen. Men det är sällsynt att de gamla yrkesfiskarna går över till fisketurism. Det har mer med besöksnäringen att göra.

lördag 4 oktober 2008

Kolalander


Dressings
Bottle Tubes : 12mm & 22mm
Body : Bottle tube ribbed and butted red Glo-brite floss no.9 yellow
Wing : Orange DNA holo-fusion, orange arctic fox, orange and yellow DNA holo fusion, bright yellow arctic fox, spring green DNA holo fusion, fluo green arctic fox, spring green DNA holo-fusion and copper angel hair, brown arctic fox, copper angel hair, black arctic fox, black DNA holo-fusion
Hackle : Yellow over insect green
Cheeks : Jungle cock
Head : Black

Källa västerbygden.Det har varit ett bra laxår i Örekilsälven med flera fångade storlaxar och smålaxen har återvänt till älven.På tisdagen den här veckan avslutades laxfisket i Örekilsälven med traditionell korvgrillning vid sammanflödet i Munkedal.

– Det har varit en mycket bra säsong i älven med flera storlaxar, varav den största på 12,5 kilo och glädjande nog har grilsen (små-laxen) kommit tillbaka i älven, säger Martin Dellien vid Örekils-älvens laxfiske.Totalt har det fångats 244 laxar i älven i år. Det ska jämföras med 220 ifjol, som även det ansågs vara ett bra år. 53 laxar har återutsatts, varav en storlax i 14-kilosklassen. Den största laxen som landats i år fångades av Frank Pålsson från Göte-borg på fluga den 22 augusti. Den vägde 12,5 kilo. Fem laxar över tio kilo har landats, under året. En på 11,2 kilo fångade av Mikael Jansson, Kode, 10,3 kilo av Ingemar Alfredsson, Höviksnäs, 10,1 kilo Jan Söderblom, Kungälv och 10,0 kilo Gullvi Fredriksson, Munkedal. Två av dessa fångades på fluga.Idealiskt– Vi har haft ett ganska jämt och bra vattenflöde i älven och det har gynnat laxfisket. I september har det varit idealiska förhållanden, säger Martin Dellien. Om laxen håller ställningarna, är det sämre med öringen. Sju öringar med en snittvikt på 1,67 kilo har fångats och åtta öringar med en snittvikt på 1,5 kilo har återutsatts. – Öringen verkar utkonkurrerad av laxen på lekplatserna och det sätter spår i fångsterna, säger Martin Dellien. Örekilsälven har seglat upp som en av de absoluta toppälvarna för laxfiske på Västkusten. All lax är vild och självreproducerande, vilket är unikt för svenska laxälvar idag. Flera av de berömda hallandsåarna, liksom Säveån och Göta älv är beroende av årliga utsättningar av smolt.Smålaxen tillbakaDet fanns en oro för att grilsen (smålaxen) uteblev förra året och tidigare den här säsongen. Misstanken riktades mot hårt fiske i laxens uppväxtområden i Nordatlanten. Framför allt bedrivs ett hårt fiske efter skarpsill och tobis som är laxens basföda i havet. – I augusti började smålaxen stiga i älven och det avspeglas också i fångsterna med 70 laxar mellan 1,5-2 kilo och 34 stycken mellan 2-3 kilo, säger Martin Dellien. Men det finns fortfarande en oro för smålaxen, som visat sig vara mycket mager. Den 30 september avslutades laxfisket och nu görs en noggrann sammanställning av fångststatistiken. – Det kommer att ta några veckor att sammanställa allt, men vi har haft ett bra år och mellan 1.200-1.500 kortlösare, säger Lars-Åke Winblad, ordförande i Örekilsälvens fiskevårdsområde. Maxantalet är 18 fiskare eller spön i älven varje dag. Men på avslutningsdagen fick 23 fiskare plats.Grillad hjortkorvDet fångades bara två laxar på avslutningsdagen som bjöd på lite sämre väder. Benny Berntsson från Nödinge lyckades med bedriften att fånga en lax på 1,5 kilo på samma sträcka som strax innan fiskats av sonen Thomas. – Det är en extra krydda när man lyckas fånga en lax på en sträcka som tidigare fiskats av en annan fiskare, säger Martin Dellien. Trots regn och dåligt väder var det glada miner när Martin Dellien bjöd på grillad hjortkorv, lättöl och kaffe vid sammanflödet. – Det är tredje året vi har den här typen av avslutning och det är uppskattat bland laxfiskarna, säger Martin Dellien. Nu återstår provfiske på lekområdena uppströms Kärnsjön och fångst av lekfisk som ska transporteras till lekområdena längre upp i Örekilsälven.