tisdag 5 augusti 2008

14 TRÅLARE VILL BLI SKROTADE/KÄLLA SVT

14 Östersjötrålare vill bli skrotade
Publicerad 4 augusti 2008 - 11:02Uppdaterad 5 augusti 2008 - 08:09

14 trålare som fiskar i Östersjön har ansökt om skrotning efter en kampanj från Fiskeriverket. Målet är att få ner fiskekapaciteten.
Skrotningskampanjen har pågått under juli månad och är främst riktad till dem som fiskar torsk i Östersjön men är stationerade på västkusten. Av de 14 trålarna har merparten hemmahamnar på västkusten.
Fiskarna erbjuds en ersättning som bland annat beror på hur mycket de tidigare har fiskat, samt ett avgångsvederlag om de är över 55 år.
- Sedan får vi se hur många av dessa trålare som beviljas en skrotningsersättning, säger Christina Hallberg, enhetschef på Fiskeriverket till Smålandsnytt.
I mitten av juli sa dessutom EU ja till ett antal stödåtgärder för fisket inom unionen. En åtgärd är att EU tar en större andel av kostnaderna när fartyg upphör med sin verksamhet, vilket gör att Fiskeriverket kan genomföra fler skrotningar.
Målet är att ha 13 procent färre trålare till nästa år.