onsdag 23 juli 2008

KÄLLA OPDALINGEN

Hunnlaksen fredes i Orkla

Dessverre så preges sesongen så langt i Orkla av lite både med smålaks og mellomlaks. Storlaksen kom tidlig og gikk raskt opp i elva. Nå fredes hunnlaksen fra 1. august.
Av WILLY KARLSTRØM
Publisert 22.07.2008 - 13:31

ORKLA: Mandag 21. juli ble det for første gang i Orkla avholdt midtsesongmøte trukket opp etter Direktoratet for naturforvaltnings retningslinjer for regulering av fisket etter anadrome laksefisk for perioden 2008 – 2012. Her kreves det at alle nasjonale laksevassdrag avholder midtsesongmøte for å evaluere sesongen med tanke på om gytebestandsmålet oppnås.
I tillegg til styret i Orkla Fellesforvaltning deltok de tre jeger- og fiskerforeningene i Orkla, representant fra kommunene, fagrådsleder og fylkesmannen på møtet.
Mer laks i elva

Sesongen 2008 er lik 2007 sesongen med noen positive unntak:
* Noe av smålaksen er i god kondisjon, selv om de i antall ennå ikke er mange.
* Storlaksen kom tidlig og gikk raskt opp elva. Om de er flere i antall enn i fjor er noe usikkert. Årsaken til at det i år er mer laks i elva skyldes nok i hovedsak den utsatte oppstarten av kilenotfiske.
* Mellom 15 og 20 prosent av fisken gjenutsettes.
Når bestandsmålet
Basert på informasjon fra innsig, oppgang og fangst har man i år muligheten til å oppnå gytebestandsmålet, takket være den utsatte starten på kilenotfiske, stramme døgn-/sesongkvoter i elva og økt gjenutsetting av fisk.

For å være føre-var vedtok styret i Orkla fellesforvaltning at man også i år freder hunnlaksen fra og med 1. august og at alle innretter sitt fiske deretter. Hvordan man gjør det er beskrevet i Norske Lakseelver og NJFF sin brosjyre: Gjenutsetting av fisk.
Det er Rune Krogdahl i Orkla fellesforvaltning som opplyser dette i ei pressemelding.