måndag 21 juli 2008

GAULA FISKE

Se längre ner på sidan GAULA FISKE av Per och Anders

LAXEN I ÖSTERSJÖN

2007-12-07

Vildlaxen i Östersjön är hårt trängd av vattenkraftsutbyggnad, sjukdomen M74 och högt tryck från yrkesfiske. Mot bakgrund av detta kräver paraplyorganisationen European Anglers Alliance (EAA) som organiserar tre miljoner medlemmar att förvaltningen av laxfisket i Östersjön förändras i grunden. Yrkesfisket efter vildlax i Östersjön bör upphöra helt enligt organisationen.

En ny aktionsplan för laxen i östersjön håller på att utarbetas och mot bakgrund av detta uppvaktade representanter från EAA under torsdagen de ansvariga inom EU-kommisionen och framförde den resolution som EAA nyligen antog under ett möte i Storbritanien. Organisationen kräver att det storskaliga fisket efter vildlax i Östersjön upphör och menar att laxen bör tillåts att vandra tillbaka till älvarna för att reproducera sig. - Det viktigaste skälet att stoppa fisket efter vildlax i Östersjön är att bevara vildlaxstammarna, säger Stefan Nyström, Generalsekreterare i Sportfiskarna direkt efter mötet i Bryssel.
Om vildlaxen får vandra tillbaks till älvarna, kommer fisketurismen längs älvarna, enligt en studie från Umeå universitet, att generera flera hundra årsarbetstillfällen inom turismnäringen runt dalgångarna i de outbyggda älvarna i norr. I resolutionen påpekas att sportfisket fångar färre fiskar (ca 3 % av totala fångsten östersjölax) och därmed är mycket skonsammare mot bestånden än yrkesfiske. En lax fångad på spö generar ett samhällsekonomiskt värde som är mångdubbellt jämfört med det som generaras inom yrkesfisket. Studier från både USA, Norge, England och Ryssland visar på liknande siffror. - Som exempel kan nämnas Mörrumsån. Det är ett litet vattendrag där det 2006 fångades ca 400 laxar. Fisket i Mörrumsån genererar en omsättning på över 50 miljoner kronor. Det ska jämföras med hela det svenska fisket efter lax i Östersjön som fångar ca 70 000 laxar till ett värde av bara 8 miljoner kr, säger Stefan Nyström.
Sverige och Finland har dispens för att sälja Östersjölax för humankonsumtion trots att laxen innehåller mer miljögifter än EU:s gränsvärden tillåter. Dock får laxen inte exporteras på grund av de höga värdena miljögifter. - Det vore naturligtvis mycket klokare att låta laxarna vandra upp i älvarna för att stärka bestånden än att trixa med gränsvärdena för att hålla ett yrkesfiske av mycket liten ekonomisk betydelse under armarna, avslutar Stefan Nyström.

14 FOT

Tanken att investera i ett 14 fot har funnits,
tittar runt på olika alternativ, behöver prov kasta
några märken, jag tycker om styva snabba spön
som "svarar" direkt.