söndag 12 oktober 2008

Källa: Sveriges Radio. Dödligheten

Dödligheten är stor bland laxfiskar som ska passera vattenkraftverk på väg ut till havet. Upp till 45 procent av de vuxna laxarna dör när de försöker ta sig förbi kraftverken Stornorrfors i Umeälven och Sikfors i Piteälven, visar John Ferguson vid Sveriges lantbruksuniversitet i en ny avhandling.
Han har studerat fiskens vandring nedströms fem älvar i Sverige och USA, enligt ett pressmeddelande.
Skador som fisken får, bland annat av turbinbladen, gör att fiskarna både omkommer direkt och skadas så att de dör senare.
Överlevnaden kan dock ökas med hjälp av avledare av olika slag, anser John Ferguson.

Källa:Oskarshamns tidning


Fisketurismen omsätter 2,1 miljarder kronor
Öland 2008-10-09 Uppdaterad 2008-10-09
Enligt en undersökning som Fiskeriverket gjorde under 2007 visade det sig att fisketurismen i Sverige omsätter cirka 2,1 miljarder kronor. Och utövarna är beredda att betala mer. Enligt undersökningen finns ett utrymme för 750 miljoner kronor till.- Den totala omsättningen är 2,1 miljarder och 490 miljoner av de pengarna beräknas komma från direkt fiskebaserad verksamhet. När vi frågade hur mycket mer sportfiskarna var villiga att betala blev det mellan 50-250 kronor per dag. Vilket motsvara cirka 750 miljoner kronor mer om året, säger Stig Thörnqvist som arbetar med fritidsfiskerelaterade frågor på Fiskeriverket.Det är ungefär 1 miljon svenskar som sysslar med fritidsfiske och Stig Thörnqvist tror att det finns utrymme för tillväxt.Är det här något som kommer förändra fiskenäringen i stort? - Frågan kommer ställas om fiskeresurserna förvaltas på rätt sätt och då kommer man ta hänsyn till den här näringen. Men det är sällsynt att de gamla yrkesfiskarna går över till fisketurism. Det har mer med besöksnäringen att göra.