onsdag 13 augusti 2008

KÄLLA: LÄNSTYRELSEN GÄVLEBORG

Laxen hittar åter upp i Testeboån2008-08-13

Under många år har man utfört olika åtgärder för att få tillbaka laxen till Testeboån. Resultaten har varit magera och ytterst få laxar har fångats i fiskfällan vid Strömsbro. Från och med 1 juni i år har kraftverket vid Strömsbro varit avstängt för att vattnet ska rinna i den gamla åfåran. Förhoppningen med detta var att fiskar som lax och öring lättare skulle kunna hitta en väg upp i ån för att leka och fortplanta sig. Resultatet av denna åtgärd börjar nu visa sig då flera laxar fångats i fiskfällan vid Strömsbro.

Bernt Moberg lyfter försiktigt över en av årets laxar som fångats i fiskfällan vid Strömsbro.
Ett naturvårdsavtal slöts tidigare i år mellan Länsstyrelsen och ägaren av Strömsbro kraftverk. Avtalet gällde att låta Testeboåns vatten rinna i den gamla å fåran bredvid kraftverket mellan tiden den 1 juni och 31 oktober. Målet var att fiskar som lax, öring och ål lättare skulle hitta upp till passagen genom fiskfällan om huvuddelen av vattnet rann i den gamla å fåran, istället för som tidigare genom kraftverket. I år var det första gången man provade denna åtgärd och resultatet har inte låtit vänta på sig. Under drygt en vecka har 28 laxar och 9 havsöringar fångats i fiskfällan, där de räknas, artbestäms och sedan släpps vidare. Årets största laxar har varit en hanne på 15 kg, en hona på 12 kg och två hannar på 8 kg vardera. Laxarna har nu stora möjligheter att kunna vandra vidare upp i ån och hitta lekplatser. Årets fiskar kan vara början på ett livskraftigt bestånd av vild lax i Testeboån.
Huvuddelen av vattnet i Testeboån rinner åter i den gamla å fåran förbi kraftstationen.
Man har arbetat med att få tillbaka laxen till Testeboån under många år utan någon större framgång. Stora insatser har gjorts för att återställa ån efter flottningen genom att lägga tillbaks sten i å fåran och iordningställa gamla lekbottnar. Man har också jobbat med att sätta ut rom och laxyngel i ån. Den sista viktiga pusselbiten för att få tillbaka laxen verkar dock vara att låta huvuddelen av vattnet rinna i den gamla å fåran vid Strömsbro. Då lockas inte laxen att ställa sig nedanför kraftverket där normalt större delen av vattnet rinner utan fisken följer huvudfåran förbi kraftverket.

Hur stort antalet laxar och öringar som vandrar upp i ån blir i år är det för tidigt att säga något om. Fler laxar väntas dock vandra upp i ån under kommande veckor och för öringarna kulminerar lekvandringen längre fram under hösten.
Det är fler arter än lax och öring som påverkas positivt av att vattnet nu rinner i huvudfåran, bland annat flodnejonöga och den starkt hotade ålen. På sikt kommer också flodpärlmusslan att gynnas då den är beroende av lax och öring för sin fortplantning.
Länsstyrelsen, kraftverksägaren och Naturvårdsverket arbetar nu tillsammans med att komma fram till en lösning som bäst kan passa Testeboåns djurliv och deras framtid.

Inga kommentarer: