söndag 12 oktober 2008

Källa:Oskarshamns tidning


Fisketurismen omsätter 2,1 miljarder kronor
Öland 2008-10-09 Uppdaterad 2008-10-09
Enligt en undersökning som Fiskeriverket gjorde under 2007 visade det sig att fisketurismen i Sverige omsätter cirka 2,1 miljarder kronor. Och utövarna är beredda att betala mer. Enligt undersökningen finns ett utrymme för 750 miljoner kronor till.- Den totala omsättningen är 2,1 miljarder och 490 miljoner av de pengarna beräknas komma från direkt fiskebaserad verksamhet. När vi frågade hur mycket mer sportfiskarna var villiga att betala blev det mellan 50-250 kronor per dag. Vilket motsvara cirka 750 miljoner kronor mer om året, säger Stig Thörnqvist som arbetar med fritidsfiskerelaterade frågor på Fiskeriverket.Det är ungefär 1 miljon svenskar som sysslar med fritidsfiske och Stig Thörnqvist tror att det finns utrymme för tillväxt.Är det här något som kommer förändra fiskenäringen i stort? - Frågan kommer ställas om fiskeresurserna förvaltas på rätt sätt och då kommer man ta hänsyn till den här näringen. Men det är sällsynt att de gamla yrkesfiskarna går över till fisketurism. Det har mer med besöksnäringen att göra.

Inga kommentarer: