onsdag 3 september 2008

Anders.P MED SIN 12 KILOS ORKLA LAX


Anders drillade Laxen i svår terräng med stenskravel och höga slänter, med det gick bra som vi kan se trots
detta.