torsdag 17 juli 2008

NORRBOTTENS KURIREN
Ovanligt laxrikt i länet LULEÅ.

Nu syns resultatet av förbudet mot drivgarnsfisket i Östersjön. Älvarna i Norrbotten är laxrikare än vanligt, vilket glädjer fiskare i hela länet.
- Förbudet måste hålla i sig. Hade 1970-talets fiske fortsatt hade havet varit tomt år 2020. Det hade inte funnits en stjärtfena kvar, säger sportfiskaren Urban Kumpula.

Förra året förbjöds drivgarnsfisket i Östersjön. Denna fiskemetod har länge bidragit till att fånga stora mängder av lax i Östersjön, vilket gjorde att laxbeståndet längre upp i Bottenviken hotades och att fiskare här uppe drabbades hårt.
Nu kan dock länets fiskare glädjas igen. Resultatet på förbudet av drivgarnsfisket syns tydligt nu i sommar, i form av ovanligt laxrika fiskevatten.
- Vi tackar drivgarnsförbudet i Östersjön, säger Urban Kumpula som är sportfiskare i Pajala, främst utmed Muonio älvdal.
Han berättar att de i Aareavaara fiskevårdsområde brukar fånga runt 40-50 laxar per år. I år är de redan uppe i 80 stycken, trots att bara halva säsongen passerat.
Urban Kumpula hör även hur det i flera andra fiskevatten runt om i länet är ovanligt höga laxfångster i år. I exempelvis Lappea, som är benäget där Muonioälven rinner ihop med Torneälven, har man under juni månad i år tagit över 700 laxar. Normalt brukar där under juni fångas lite drygt 100, max 200 laxar.
- Det är inte riktigt lika bra som 1997, det var bästa året sen krigstiden. Men många jämför det här med toppåren 1996-1997, säger han.
Alla är vinnareÄven vid kustfisket ser man en positiv effekt av drivgarnsförbudet. Laxstorlekar som annars brukar vara sällsynta, 5-7 kilo, har nu börjat synas till i allt högre utsträckning. 5-7 kilo ses som idealvikten för en lax, eftersom dessa laxar är mest eftertraktade.
- Både kustfisket och älvfisket blir vinnare, utan tvekan. Alla verkar vara nöjda, säger Urban Kumpula.
Han hoppas att förbudet består, då det enligt honom enbart har en positiv effekt på fisket.
- Den fiskepolitik som bedrivits under 1980-1990-talen har varit väldigt destruktiv mot vildlaxen, säger han och menar att man nu äntligen kan börja se ett ljus igen.
Betyder mycketAv vilken anledning som politikerna nu fått upp ögonen vet Urban Kumpula inte, men han kan konstaterar att det betyder oerhört mycket för fiskarna i Norrbotten.
- Man kanske vaknat och sett att det inte går att utnyttja Östersjön som vi gjort nu den senaste tiden. Utan att vi i stället måste se efter vad som finns här och se till att vi får ett levande hav jämt, säger han.
Avbokar NorgeresorUrban Kumpula berättar att han redan sett prov på att de laxrika älvarna i Norrbotten lockar till sig fiskare från olika delar av landet.
- Det är mycket folk som man aldrig sett förut som kommer hit och fiskar nu. En del har till och med avbokat sina Norgeresor för att i stället komma hit.
Han poängterar också att effekten av årets rekordökning kommer synas ännu mer först nästa år.
- Det blir en lite fördröjd effekt. Då man inte hade väntat sig det här hade många redan i förväg bokat in sina fiskeresor till andra ställen. Nu kommer de se att det är dumt att gå över ån för att hämta vatten, säger Urban Kumpula.
Han menar att ryktet om de laxrika älvarna kommer sprida sig och göra att fler kommer stanna här och fiska nästa säsong.
De laxrika älvarna gynnar dock inte bara de som fiskar. Då allt fler låter Norrbotten bli målet för sina fiskeresor blir stuguthyrning och annan campingverksamhet i områdena eftertraktade.
- Intäkterna ökar säkert med 100 procent för många av de etablerade camperna, menar Urban Kumpula.
Och besöksnäringen påverkar i sin tur butiker, bensinmackar och de flesta typer av näringsgrenar positivt.
- I de små byarna och större samhällena utmed älvdalarna får man helt nya framtidsvyer, man vågar hoppas, säger Urban Kumpula.

Inga kommentarer: